Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Vokser i elektro

Bedriften El-Team as har doblet omsetning og antall ansatte på 4 år og skal nå bygge nytt administrasjonsbygg. Tomten man har på Sortland er egentlig litt for liten, og derfor ber firmaet om å få kjøpe litt hos kommunen.

Noe slikt som dette vil det planlagte nybygget til El-Team as bli seende ut, nesten vegg i vegg med Kiwi på Kjempenhøy i Sortland. Tomta er litt smal, slik at firmaet nå ber om å få kjøpe 4 meter inn hos naboen, Sortland kommune, på eiendommen etter Nortura.

På bare 4 år har El-Team as vokst fra 22 millioner i omsetning til man passerte 56 millioner i fjor. Samtidig har antall ansatte økt fra 17 til 35, og El-Team as er dermed en av de største bedriftene innen elektro i Lofoten og Vesterålen. Firmaet driver med elektriske installasjoner over det meste av Vesterålen og har i tillegg avtale med Statens Vegvesen om vedlikehold av lys og elektro langs vegene i både Lofoten og Vesterålen.

-Vi ser fortsatt muligheter for vekst på flere områder innenfor vår bransje og har også dette som en klar målsetting. Det er nå helt nødvendig for oss å få på plass et nytt administrasjonsbygg slik at vi får utviklet oss videre også i fremtiden, sier daglig leder i El-Team as, Mads Røkenes, i sin søknad til Sortland kommune.

Det er den gamle vaskehallen etter «Trafikklaget» som tenkes revet, for å gi plass til et nybygg. Naboen nord for denne tomta er Kiwi Kjempenhøy, mens det er Sortland kommune som eier på sørsiden. Her er det den store eiendommen etter «Salgslaget», som foreløpig verken er regulert eller bestemt hva man vil bruke til. Sortland kommune skal bygge ny brannstasjon på deler av sin tomt, men dette blir i den sørlige grensa, mot gamle «Betongfabrikken». Tanken om et helsehus på Nortura-tomten har også vært luftet, men dette er på ingen måte avgjort.

-Hvis det er mulig ønsker vi å kjøpe en parsell på 4 meter, slik at eiendommen vår blir utvidet lenger sør mot Nortura. Vi ønsker at parsellen skal strekke seg ned til planlagt vei i Sjøgata, som blir et naturlig skille, skriver El-Team as i sin søknad. Firmaet ser åpenbart muligheter for enda videre vekst, ettersom man allerede nå lufter interesse for å kjøpe enda mer av Nortura-eiendommen, om kommunen vil selge.

-I forbindelse med regulering av området ønsker vi at Sortland kommune vurderer salg av deler av Nortura-eiendommen fra og med «fjøsen» og nordover. Dette området er vi også interessert i å kjøpe hvis det er mulig, da vi har en del plasskrevende utstyr som vi ønsker å lagre innendørs. I tillegg vil dette gi oss muligheten til videre ekspansjon i fremtiden, forteller Mads Røkenes i El-Team as.

El-Team as eies av et selskap som heter M-K Invest as, der Ken Terje Steiro Øie og Mads Håkon Røkenes hver har 50% av aksjene. Eventuelt kjøp og utvikling av eiendommen vil i praksis bli utført av M-K Invest AS. Det kan også bli etablert et eget eiendomsselskap som vi stå for utbyggingen. El-Team AS vi da bli leietaker av eiendommen. M-K Invest as har også datterselskapet Røkenes Maskin as.

Om Sortland kommune nå svarer ja til å selge en flik av Nortura-eiendommen, så kan da M-K Invest as gå i gang med å rive «vaskehallen» til våren og deretter starte nybygging kanskje til sommeren.