Nordlaks permitterer

Fra 1.februar er 100 personer ved Nordlaks på Børøya permittert på grunn av mangel på råstoff. Bedriften har ikke nok slakteklar fisk til å holde fabrikken i gang. Dette problemet har man hatt flere ganger før.

Mangel på slakteklar fisk gjør at Nordlaks nå må permittere 100 ansatte fra 1.februar, melder bedriften (arkivfoto: Sjømatrådet/M. Fiskum).

På grunn av lave sjøtemperaturer vokser laksen sakte på vinteren, og det er dermed for lite råstoff for å holde hjulene i gang i slakteriet og filetfabrikken til Nordlaks Produkter på Stokmarknes, som er avhengig av å kjøpe råstoff fra flere oppdretterne i regionen.

-Vi har hatt en løpende dialog med de tillitsvalgte om råstoffsituasjonen. Det er vanskelig å måtte permittere folk, men nå er regelverket i havbruksnæringen slik at vi ikke kan styre produksjonen av oppdrettsfisk for å unngå permitteringer. Vi må forholde oss til reglene, og de ansatte viser stor forståelse for situasjonen, sier kommersiell direktør Merete Kristiansen i Nordlaks til nettavisen iLaks.

Det er slakteri og filetfabrikk som nå rammes av permitteringene. Omkring 20 personer vil fortsatt ha jobb med vedlikehold i anlegget, slik at man er klare til oppstart igjen nå det er fisk som kan slaktes. En tredel av volumet til Nordlaks slaktes i første halvår, mens det aller meste blir produsert om høsten. Dermed har man et gjentagende problem på nyåret, med at det er for lite laks i riktig størrelse til å holde fabrikken i gang.

-Løsningen er selvfølgelig å endre regelverket slik at oppdretterne gis mulighet til å ha mer fisk i havet ved inngangen til vinteren. Da vil man kunne tære på denne bufferen utover vinteren og holde slakteriet i gang. Så kunne vi hatt mindre fisk i havet andre deler av året, sier Merete Kristiansen til «iLaks».

Nordlaks håper å kunne starte opp igjen med full drift fra uke 9 og dermed kan det altså bli slik at de permitterte kun komme på jobb igjen etter en måneds tid. Permitteringen gjelder altså 100 av Nordlaks sine 420 ansatte totalt. De andre er sysselsatt med settefisk og oppdrett ute på anleggene omkring i Nordre Nordland og Sør-Troms.

-Vi ønsker å tilby stabile og konkurransedyktige arbeidsplasser. Dette er ikke gunstig for en bedrift som er avhengig av å beholde våre dyktige ansatte. Vi mener at det beste også for markedsutvikling, for kundene og for bedriften på lang sikt er stabil produksjon. Med dagens regler får vi et hardkjør på høsten med mye innleid ekstrahjelp og store volumer som må plasseres i spotmarkedet. Det er ikke gunstig for noen, påpeker Merete Kristiansen over nettavisen iLaks.