BK-boliger konkurs

Byggefirmaet BK Boliger as er tatt under konkursbehandling. Firmaet har de seneste årene vært forhandler i Vesterålen for «Hus 1 Norge» og var tidligere forhandler for BoligPartner. BK Boliger as hadde omsetning i 2015 på 6,7 millioner netto. Firmaet har hatt varierende omsetning og resultat de senere år, men har stort sett gått i pluss. Det er foreløpig ikke kjent hva årsaken er til konkursen. Daglig leder og eier av BK Boliger as er Bob Kenny Larsen, som populært er kalt «Byggmester Bob». Han startet firmaet i 2010 og har gjennomført en del prosjekt både i Sortland og Hadsel. De første årene var firmaet forhandler for BoligPartner, men dette samarbeidet ble avsluttet 1. september 2014. Ifølge oppslag i lokalpressen var årsaken da at BoligPartner krevde en garanti fra BK Boliger, som ikke ble oppfylt. Den senere tid har BK Boliger vært forhandler for Hus 1 Norge. Hvilke oppdrag firmaet har vært engasjert i den senere tid er ikke kjent, men ifølge kommunal oversikt har man blant annet jobbet med et prosjekt på Natland. Det har ikke lykkes Vesterålnytt å få noen tilbakemelding på om kunder rammes av konkursen nå. Boet skal ivaretas av advokat Frank Steiro, i firmaet Enoksen-Steiro. Første skiftesamling er fastsatt til 6. mars, ifølge kunngjøringen fra Vesterålen tingrett.