Vindmøllene er solgt

Vindmøllene på Ånstadblåheia er igjen solgt. Nå er hovedeierne europeiske investorer som satser på fortjeneste via fond som går inn med kapital for utbygging av vindkraft i Norden.

Vindmøllene på Ånstadblåheia er ikke lenger eid av nordiske eierne, ettersom finske Fortum har solgt hoveddelen av aksjene (arkivfoto).

Det statlige finske kraftselskapet Fortum kjøpte Ånstadblåheia Vind AS fra Nordkraft, etter at Vesterålskraft hadde trukket seg ut av prosjektet. Nå har Fortum solgt vindmøllene videre, ved at 80% eierandel er overført til sveitsiske og europeiske investorer hos Credit Suisse Energy Infrastructure Partners (CSEIP).

Fredag ble det kjent at partene hadde signert en avtale hvor CSEIP vil oppnå en 80 % eierandel i Fortums nordiske vindportefølje. Kjøpesummen er antydet å ligge på 2,5 milliarder kroner, eller ca 250 millioner euro.

Fortum vil beholde en rolle som minoritetsaksjonær i porteføljen, fortsette som operatør på anleggene og fungere som langsiktig kapitalforvalter. Porteføljen består av de operative vindparkene Nygårdsfjellet (32 MW, Norge), Ånstadblåheia (50 MW, Norge) og Solberg (75 MW, Sverige), samt vindparken Kalax (90 MW, Finland) som er under bygging.

Partene har også blitt enige om at CSEIP vil investere i en 80 % andel i Sørfjord vindpark (97 MW, Norge) når vindparken ferdigstilles. Sørfjord vindpark er fortsatt under bygging og forventes å bli ferdigstilt i slutten av tredje kvartal 2020.

Fortum og CSEIP har i tillegg signert en eksklusiv avtale om Sävar-prosjektet (154 MW, Sverige) med ambisjon om å bygge ut et anlegg her på et senere tidspunkt. Dette ville øke den felleseide kapasiteten til omtrent 500 MW.

Det totale vederlaget for salget av 80 % eierandel, eksklusive Sørfjord vindpark, på gjelds- og kontantfri basis er forventet å være om lag 250 millioner euro, hvorav 170 millioner euro er relatert til første kvartal i 2020. Transaksjonen er underlagt forskriftsgodkjenninger i EU og forventes avsluttet i første kvartal i 2020.

Salget vil ha en moderat positiv effekt på Generation-divisjonens sammenlignbare driftsresultat for første kvartal 2020.

Fortum vil fortsette å utvikle andre nordiske vindkraftprosjekter.

-Vi er sterkt engasjert i vindkraft, og vi vil fortsette å utvikle vindkraft i Norden. Credit Suisse Energy Infrastructure Partners er en sterk og erfaren investor i vindkraft, spesielt i Norden. Transaksjonen er i tråd med Fortums forretningsmodell for såkalt Capital Recycling (kapitalgjenvinning), og frigjør med dette kapital som gjør det mulig for oss å bruke Fortums nøkkelkompetanse til å utvikle, bygge og drifte vindkraftverk i Norden, sier Joonas Rauramo, visepresident for vind i Fortum.

-Å investere i vindkraft sammen med en sterk og dedikert partner som Fortum er en stor mulighet for oss. Vi er glade for å starte samarbeidet med Fortum som allerede har vist betydelig kompetanse og engasjement i å bygge og drifte flere vindparker i de nordiske landene, sier Tim Marahrens, transaksjonsansvarlig i Credit Suisse Energy Infrastructure Partners.

Fortum har, sammen med sine partnere og tilknyttede selskaper, en samlet portefølje på omtrent 3.000 MW innen sol- og vind i Norden, Russland og India, hvorav 713 MW er i drift og resten er under utvikling.