Kulturminne eller nybygg

Kan signalbygget «The Whale» bli stoppet av arkeologiske utgravinger på tomta, der det er funnet rester av bosetting for tusen år siden i en stor gårdshaug ved Andenes sentrum.

Like ved sentrum av Andenes er det en gårdshaug, der det er funnet rester av tusen år gammel bosetting (foto: innsendt).

Nyheten om Norges nye attraksjon og signalbygg “The Whale” har skapt overskrifter verden rundt den siste måneden. Nå risikerer det største løftet for reiselivet i Nord-Norge å bli stoppet av et udatert stolpehull. Hva gjør man når kulturminner kommer i konflikt med utvikling?

Det planlagte opplevelsessenteret nord i Vesterålen har vekket interesse langt utenfor Norges grenser. Arkitekter fra hele verden har konkurrert om å få tegne hvalsenteret, og det danske arkitektfirmaet Dorte Mandrup danket til slutt ut selveste Snøhetta i arkitektkonkurransen. Med en antatt prislapp på 350 millioner ligger senteret an til å bli en attraksjon i verdensklasse.

-Andøy har i over 30 år vært verdensledende innen hvalturisme, og er det eneste stedet i Europa hvor man kan oppleve hval året rundt. “The Whale” vil bli viktig både for utvikling av stedet og kunnskap om hval, sier Brita Erlandsen, næringssjef i Andøy kommune.

Men et hellegulv fra vikingtiden og et udatert stolpehull kan stikke kjepper i hjulene for millionprosjektet.

Andøyposten kunne forrige uke fortelle at arkeologer har oppdaget et hellegulv fra vikingtiden, et udatert stolpehull og en større trekonstruksjon i området.

I følge Nordland fylkeskommunes kulturminneavdeling betyr dette at den tilgrensende Gårdshaugen omfatter et større område enn tidligere registrert. Haugen er automatisk fredet etter kulturminneloven, og kan komme i konflikt med utviklingen av området.

Det er ikke første gang kulturminneloven kommer i konflikt med utvikling. Da et nytt næringsbygg skulle oppføres i Trondheim i 2016 ble det oppdaget rester av det som ble antatt å være Klemenskirken. Funnet vakte internasjonal oppmerksomhet. Utfordringen ble løst ved at funnet ble integrert i det ferdige bygget.

-Vi ønsker å lære av hvordan andre har møtt problematikken. Er det mulig å få til både vern og utvikling? Derfor inviterer vi nå til en konferanse 6. februar med fokus på den vanskelige tematikken rundt vern og utvikling, sier Erlandsen.

-Vi har respekt for kulturminnene og med denne konferansen ønsker vi å sette fokus på hvordan vi kan finne løsninger som ivaretar hensynet til både vern og utvikling, påpeker næringssjefen.