Ville gi Bø 72 millioner

Ordføreren i Sortland tilbød Bø kommune 72 millioner for 10% av aksjene i Vesterålskraft, men Bø-politikerne valgte å selge alle sine aksjer til Lofotkraft i stedet.

Ordfører Karl-Erling Nordlund i Sortland kommune deltar i budkrig om kraftlaget (illustrasjonsfoto).

Sortland kommune har holdt flere «hemmelige» møter for å bli enige om hvordan man møter utfordringen fra Øksnes og Bø som vil selge Vesterålskraft.

Torsdag skal ordfører Karl-Erling Nordlund holde en ny orientering om hvor saken står.

Kommunen og Holmøy Maritime AS jobber med å etablere et nytt selskap, som kalles Vesterålen Energi AS.

Det nye selskapet skal ha aksjekapital på minst 68 millioner kroner, der Sortland kommune vil skyte inn 34 millioner.

Holmøy Maritime AS skal inn med halvdelen av aksjene og dessuten gi store lån til det nye selskapet, mot pant i VK-aksjer.

«Vesterålen Energi AS» (som er under stiftelse) ville i utgangspunktet kun kjøpe aksjene som Øksnes kommune har solgt til Lofotkraft Holding AS.

Sortland må bruke sin forkjøpsrett og så selge aksjene videre til det nye selskapet.

Lofotkraft og Øksnes kommune mener fristen er gått ut for å få forkjøpsrett, da Sortland ventet til 26. november med å kreve dette.

Dermed har Lofotkraft Holding AS trolig sikret seg 30% av Vesterålskraft AS, da de mener fristen var 18. november.

Uansett fikk Sortland en mindre behagelig overraskelse da også flertallet av politikerne i Bø snudde, og droppet «lokalt eierskap».

Nå vil Bø kommune selge sine VK-aksjer til Lofotkraft.

Bø er tilbudt 250 millioner kroner for aksjepotten, som utgjør 35% av eierskapet i Vesterålskraft.

Dermed kan Lofotkraft Holding AS håpe å få godkjent og formalisert en eierandel på 65%.

Dermed har svolværingene full kontroll med Vesterålskraft AS.

I et brev til ordfører Sture Pedersen i Bø, datert 24. november, tilbød ordfører Karl-Erling Nordlund og overta en «10%-andel» av deres VK-aksjer for 71,67 millioner.

Sortland kommune er kjøperen i første runde, men også disse aksjene skal så overføres til det nye selskapet Vesterålen Energi AS.

Med et kjøp på Øksnes-aksjene til 215 millioner og Bø-aksjer for 72 millioner ville det bli vanskelig å finansiere dette direkte.

Ordfører Karl-Erling Nordlund foreslo derfor at Bø skulle få to «lån» på 35,8 millioner hver fra Vesterålen Energi AS.

Første lån skulle så innfris neste år, mens resten av pengene skulle overføres til Bø i 2023.

Uansett så har altså politikerne i Bø takket nei til forslaget fra Sortland, og vil heller selge hele aksjeposten til Lofotkraft for 250 millioner.

Om Sortland i siste runde klarer å reise kapital til å kjøpe aksjene fra Bø – eller begge aksjepostene – er foreløpig helt åpent.

Ordfører Karl-Erling Nordlund har så langt ikke villet gi noe mer informasjon til media, og skal orientere formannskapet først på torsdag.