Lofotkraft blir størst

Ordføreren i Sortland brukte ikke forkjøpsretten til kraftaksjene som Øksnes solgte. Dermed blir Lofotkraft største aksjonær i Vesterålskraft, når også Bø-aksjene er ferdig fordelt.

Direktør Arnt M. Winther i Lofotkraft Holding blir nå største aksjonær i Vesterålskraft (illustrasjonsfoto).

Formannskapet i Sortland var samlet i dag torsdag, og fikk en orientering fra ordføreren om eierskapet til Vesterålskraft AS.

Karl-Erling Nordlund og «forhandlingsutvalget» har avgjort at man ikke skal bruke forkjøpsrett på aksjene som Øksnes kommune nylig solgte.

Dermed er Lofotkraft Holding AS sikret 30% eierandel i Vesterålskraft AS, og har alt betalt 215 millioner for dette.

Sortland var for sen med å fremme kravet og satt over tidsfristen på en måned, uten å gjøre noe.

Nå vil imidlertid Sortland melde forkjøpsrett til aksjene som Bø kommune har avtalt å selge til Lofotkraft.

Dette er 35% av eierandelene i Vesterålskraft, med verdi på 250 millioner kroner.

Men Lofotkraft kan også stille samme krav, og dermed får Sortland trolig bare 17,5% eller 18,8% av VK-aksjene fra Bø.

Her er det litt uklart hvor stor prosent hver av partene vil få, om begge krever forkjøpsrett.

Disse aksjene skal imidlertid uansett selges videre til et nytt selskap, kalt Vesterålen Energi AS.

Her blir trolig Holmøy Maritime AS største aksjonær, selv om Sortland skal skyte inn 34 millioner i det nye selskapet.

Fra nyttår vil altså Lofotkraft Holding AS eie 47,5% (evt. 46,2%) av Vesterålskraft AS, mens Sortland kommune eier 35%.

Vesterålen Energi AS vil eie 17,5% (evt. 18,8%) av VK-aksjene, med prislapp 125 (evt 134) millioner.

Selskapet er ennå ikke formelt stiftet. Holmøy Maritime AS blir trolig største aksjonær i Vesterålen Energi AS.

Uansett blir altså Lofotkraft Holding AS største aksjonær i Vesterålskraft AS.

Styreleder i et selskap skal normalt utpekes av hovedeier, og dermed blir nok den nye styrelederen i Vesterålskraft trolig Arnt M. Winther.

Med dette er en æra over, med 82 års arbeid for et lokaleid eget kraftselskap i Sortland, Øksnes og Bø.

Lofotkraft har lånt pengene til oppkjøpet og må dermed dekke dette inn igjen via strømregninga til kundene.

Også Sortland og Holmøy vil nok være interessert i å dekke opp regninga her.

Dette betyr nok i neste runde at nettleien i Lofoten og Vesterålen vil øke i tiden fremover.