Hver tiende ledig

Arbeidsmarkedet i Øksnes er for tiden ganske mørkt, der en av ti står uten jobb eller ønsker seg mer å gjøre. Kontrasten er stor til Sortland, der det nesten er full sysselsetting.

Mørketida er kommet til Øksnes, og det er vakkert, men stille, i havna på Myre.

November-tallene fra NAV er nå lagt frem og i Vesterålen er situasjonen nokså lik forrige måned. Øksnes skiller seg negativt ut, mens Sortland har meget sterkt arbeidsmarked.

Til sammen er det 277 personer i Øksnes som nå trenger jobb, er permittert eller går i redusert stilling. Det er ca 10% av arbeidsstyrken.

Av disse er 105 helt ledige og det er 20 flere enn i oktober.

Lyspunktet er at disse kommer fra gruppen «delvis sysselsatt», så det totale antallet uten passende jobb er altså ikke øket vesentlig.

Antall permitterte har hoppet opp med ti personer og teller nå 116 personer, som trolig har sammenheng med liten aktivitet i fiskeriene.

Nabokommunen Sortland har en langt mer behagelig situasjon på arbeidsmarkedet, med samlet ca 2,5% ledighet.

Her er kun 59 uten jobb, mens det er 56 som går i redusert stilling. Dessuten er 27 permittert.

Det betyr totalt 142 sortlendinger som er søkere hos NAV arbeid, men altså bare 59 som er helt arbeidsløse.

På arbeidsmarkedet i Sortland er det nå 24 ledige stillinger, mens det i Øksnes kun er 4.

Hadsel sliter fortsatt med stor ledighet og her er det 129 personer nå helt uten jobb. I tillegg kommer 49 på deltid og 64 permitterte.

Andøy har 52 ledige, 33 på deltid og 29 permitterte. Det er ca 5% av arbeidsstyrken her som trenger nytt arbeid.

Bø har 29 ledige, 28 på deltid og 22 permitterte. Kommunen har dermed ca 6% av arbeidsstyrken som vil ha ny eller mer jobb.

Ved utgangen av november 2021 var det 2.038 helt ledige arbeidssøkere i Nordland fylke.

Dette utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten har aldri vært lavere i Nordland.

Ledigheten er særlig lav på Helgeland og i byene, mens det i Lofoten og Vesterålen er mye større andel uten jobb nå.

Etterspørselen etter arbeidskraft i Nordland er fortsatt høy. Dette viser seg i de svært lave ledighetstallene og et stort antall utlyste stillinger.

På tross av et godt arbeidsmarked er det fremdeles personer som blir stående utenfor.

Dette er et problem både for samfunnet, virksomhetene som mangler arbeidskraft, og ikke minst er det tøft for den det gjelder.

Innvandrere fra land utenfor EØS utgjør den største gruppa blant de langtidsledige og er også de som har lavest utdanning.

– Mange kan gjøre en utmerket jobb selv om formalkompetansen ikke er på plass, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes.

– Opplæring direkte på jobb kan være et godt alternativ, og NAV har virkemidler i den sammenheng, sier Stavnes.