Vil stanse Holmøy

Lofotkraft er nå aksjonær i Vesterålskraft og kan kreve forkjøpsrett for alle aksjer som selges videre. Dermed kan man blokkere Holmøy Maritime, som skulle få en eierpost via Sortland.

Direktør Arnt M. Winther i Lofotkraft Holding as (arkivfoto: Lofotkraft).

Det er i et intervju med nettavisen VOL (Vesterålen online) at direktør Arnt M. Winther slår fast at Lofotkraft Holding AS vil kreve forkjøpsrett.

Tanken fra Sortlands ordfører er å kjøpe aksjene fra Bø kommune på forkjøpsrett, og dermed sikre 18,8 % av VK-aksjene i tillegg til de 35% kommunen alt har.

Dermed vil Sortland kontrollere 53,8% av eierposten i Vesterålskraft.

Men salget er ikke skjedd ennå og i mellomtiden er Lofotkraft kommet inn som stor aksjonær og har dermed også forkjøpsrett.

Dersom Sortland vil selge videre noen av sine aksjer, kan direktør Arnt Winther kreve å få kjøpe disse til samme pris.

For øyeblikket ser det altså ut til at Sortland kommune sitter i en skikkelig klemme, da man kun har 34 millioner på bok for aksjekjøp.

Sortland trenger faktisk 100 millioner til, da det ikke er lov for en kommune å låne penger til aksjekjøp.

Lofotkraft Holding AS kan på sin side låne så mye man vil, da dette er et aksjeselskap som følger andre lover og regler.

Holmøy Maritime AS og det nye selskapet Vesterålen Energi AS kan dermed bli satt «sjakk-matt» i aksjehandelen.

– Vi har formelt ikke sett hvordan denne strukturen blir og tar forbehold inntil vi blir kjent med det.

Men vår tolkning av det vi har sett via media, er at vår forkjøpsrett som aksjonær utløses i det øyeblikk Sortland kommune overfører aksjer til det bakenforliggende selskap, sier konsernsjef Arnt M. Winther i Lofotkraft Holding AS til nettavisen VOL.

Lofotkraft vil da stå klar til å tre inn med sin forkjøpsrett på disse aksjene.

Resultatet er at da at Sortland kommune vil bli sittende med sin aksjepost på 35%, mens Lofotkraft vil ha 65% og full kontroll over Vesterålskraft.

Alternativet er at ordfører Karl Erling Nordlund skaffer til veie 100 millioner i rede penger ganske raskt.