Bra med penger i fond

Nordland fylke har en milliard på fond, samtidig som man kutter og sparer. Høyre vil bruke mer, mens SP holder igjen og mener det er gunstig å ha penger «på bok».

Kim André Haugan Schei sitter i fylkestinget for Senterpartiet (foto: NFK).

– Nordland er fylkeskommunen i landet med best økonomi. Med over en milliard kroner på disposisjonsfond.

Det en skandale at man kutter i ferjesamband, sånn som til Kjerringøy og Melbu-Fiskebøl, eksempelvis, sier Beate Bø Nilsen i Nordland Høyre.

Det er ikke alle enige i, og Kim A.H. Schei i Senterpartiet mener Nordland er landets best styre fylke.

Bø Nilsen mener økonomiplan er den viktigste saken som skal opp på fylkestinget i neste uke.

Og hun vil at opphopingen av penger på bok i stedet skal gå til tjenester for nordlendingene.

– I vårt alternative budsjett ønsker vi å flytte 1,1 milliarder kroner over på lovpålagte tjenester.

Det handler om utdanning og det handler om veg, buss, båt og ferje, påpeker Beate Bø Nilsen.

Også SPs fylkestingsrepresentant, Kim André Haugan Schei, er enig i at Nordland har Norges best fylkeskommunale økonomi.

Men legger helt andre føringer for argumentasjonen.

– Nordland er det fylket i Norge som er best styrt. Ingen fylker har hatt bedre kontroll og bedre rammer for å kunne ta oss ut av pandemien, og fortsatt skape gode vilkår for næringsutvikling, underbygger Schei.

Han innrømmer at fondsgraden, altså hvor stor prosentandel man har tilgjengelig på bok, er noe over normen. Men mener det viser en svært god økonomistyring.

– Da Nevernes bru ble tatt av flommen høsten 2020, kunne man raskt etablere en midlertidig bru.

Og ikke minst har dette gjort det mulig å starte opp byggingen av den permanente brua, med plan om ferdigstillelse allerede høsten 2023.

For å sammenlikne med en privat husholdning, så vet alle at det kan være lurt å ha penger på kontoen hvis kjøleskapet eller vaskemaskinen ryker, underbygger Schei.

Beate Bø Nilsen mener imidlertid det må være måte på nedsalting av penger i fond.

– Det står over en milliard kroner på disposisjonsfond. Noe av dette er bundet opp mot prosjekter, men resten er helt frie midler.

Samtidig kutter fylkesrådet i ferje, båt og buss. Dette er helt unødvendige kutt. Det er lagt opp til en sentralisering som raserer mange Nordlandssamfunn.

Den største eksporten vi har fra Nordland er faktisk ungdommene våre. En tragedie, argumenterer Nilsen.

I sitt alternative budsjett, ønsker Høyre å satse mer på den desentraliserte utdanningen som hun mener man er nødt å ha i Nordland.

– Vi legger en mye større pott til utdanning. Med eksempelvis å satse på flere kombinasjonsklasser, vil vi gjøre det mulig å kunne gi tilbud også i distriktskolene.

Vi må motvirke den sentraliseringspolitikken som nåværende fylkesråd legger opp til, sier Nilsen.

Senterpartiets Kim André Schei er uenig i at det ikke satses på utdanning i Nordland. Og viser til at det i økonomiplanen legges opp til å bygge to nye skoler, i Mosjøen og i Narvik.

– Og igjen er dette takket være svært god økonomistyring over mange år. Dette gjør det mulig å realisere en fullføring i å fornye bygningsmassen til alle våre videregående skoler, som vi har gjort gjennom de siste årene.

Dette gjør vi i tillegg til at vi kan stimulere til videre utvikling i distriktene når vi skal skape gode vilkår for å drive næring i hele fylket.

Utvidet ferjetilbud til lakseslakteriet på Sør-Arnøy er et godt eksempel. Det samme er satsing på tømmerkai i Brønnøy og i Hadsel. Vi gir vilkår for å utnyttet de ressursene som finnes i Nordland, sier Schei.

Bø Nilsen er likevel ikke videre imponert.

– Når man kutter i ferjetakster, og med det stimulerer til økt bruk, men samtidig kutter i frekvens. Da er man nokså inkonsekvent, for å si det mildt.

Og i tillegg setter man ikke krav til materiellet. Da får man tilstander som på sambandet Melbu-Fiskebøl for noen dager siden.

Med teknisk feil på hovedfartøyet skulle man sette inn reserveferje – som viste seg å være lekk, og sambandet ble innstilt. Nei det må legges mye mer midler over til vei, buss, båt og ferje, avslutter Bø Nilsen.