Nye fylkesråder

Christian Torset (SV) fra Sortland ble valgt til ny fylkesråd for kultur, klima og miljø av Nordland fylkesting i mandag. Torset tar samtidig pause fra Sortland-politikken.

Christian Torset og Monika Sande ble valgt som nye fylkesråder (foto: NFK/Trond E. Willassen).

Christian Torset har søkt om fritak fra både kommunestyret og formannskapet i Sortland, ettersom han nå bli fylkespolitiker på heltid.

Torset etterfølger Kirsti Saxi som går av med pensjon, men hun forsetter som fast fylkestingsrepresentant.

Torset har vært leder av Nordland SV fra 2018-2020, samtidig som han var medlem i partiets landsstyre.

Han er gruppeleder på fylkestinget og medlem av SVs programkomite. Aase Refsnes overtar som gruppeleder for SV på fylkestinget.

Monika Sande (Sp) fra Beiarn ble valgt som ny fylkesråd for transport og infrastruktur.

Monika Sande erstatter Bent-Joacim Bentzen, som etter valget ble utnevnt til statssekretær i Forsvarsdepartementet.

Sande har siden 2011 vært ordfører i Beiarn kommune. Før dette hadde hun seksten år bak seg i kommunestyret.

Fra 2013-2015 var hun leder i Nordland Senterparti. Fra 2019 og til dags dato er hun også leder i KS Nordland. Sande er utdanna førskolelærer.