Får regninga tilbake

Strømkundene i Vesterålen må trolig betale for «slakten» av Vesterålskraft. Nettleien kan øke med 3.000 kroner pr husstand og med store beløp for bedriftene i regionen.

Øket nettleie på 3.000 kroner kan bli en realitet (illustrasjonsbilde).

Øksnes kommune har «tatt ut» 215 millioner fra Vesterålskraft gjennom aksjesalg og Bø kommune henter nå ut 250 millioner.

Betaleren er i første rekke Lofotkraft Holding AS, som har lånt opp tilsvarende beløp i bank.

Verken Øksnes eller Bø har satt vilkår om «frys» av nettleien. Dermed står Lofotkraft helt fritt til å øke denne, om man får kontroll i Vesterålskraft.

Direktør Arnt M. Winther i  Lofotkraft lovet en «frys» dersom det opprinnelige budet på hele Vesterålskraft ble godtatt.

Dette skjedde ikke og nå har først Øksnes og så Bø, solgt sine aksjer på egenhånd.

Dermed gjelder heller ikke det opprinnelige tilbudet med vilkår om fortsatt lav nettleie for kundene i Sortland, Bø og Øksnes.

I dag ligger prisen fra Vesterålskraft Nett AS på kun 15 øre pr kWh, mens tilsvarende i Lofotkraft er på 30 øre. Altså dobbelt så mye.

En normal husstand bruker ca 20.000 kWh i året og det betyr at 15 øre slår ut med hele 3.000 kroner på årsbasis.

Ronald Steen er styreleder i Vesterålskraft AS og han sier i en kommentar til Vesterålnytt at han advarte Bø kommune om akkurat dette.

Før det endelige vedtaket om salg av aksjene, sendte Steen et brev til ordfører Sture Pedersen der han påpekte nettopp nettleien.

Pedersen sier i en kommentar til Vesterålnytt at dette er vurdert.

– Vi har også snakket nettleie. Den er jeg ikke redd for, sier Bø-ordføreren.

– Skulle Lofotkraft komme i en posisjon der en får styre selskapet, har jeg stor tru på store investeringer i nettet i forhold det grønne skiftet.

Vi vil oppleve en nettleie som tåler en hver konkurranse i forhold til andre selskaper. Selskapet skal jo utvikles, mener Sture Pedersen.

Ronald Steen (t.v.) er styreleder i Vesterålskraft, som kanskje må skifte navn på nettselskapet til Elmea, slik det er i Lofoten.

Arne Otto Olsen er produksjonsdirektør ved Biomar på Myre. Han har sett på Lofotkrafts tariffer for nettleie, og tror den kan komme i Øksnes også.

– Vi snakker om ei økning på 3 millioner kroner i året for Biomar, med dagens forbruk, sier Arne Otto Olsen i et intervju med Bladet Vesterålen.

Han påpeker også at Vesterålskraft har hatt en av de laveste nettleie-tariffene i landet, og frykter at dette vil endre seg.

Den kortvarige gevinsten for Øksnes og Bø kommune kan dermed bli en årelang regning på innboksen til strømkundene i disse kommunene, pluss Sortland.

Både Lofotkraft og Vesterålskraft vil sette opp nye tariffer i løpet av noen dager, for nettleie i deres områder for 2022.

Aksjesalgene inneholder heller ingen betingelser om sikring av arbeidsplasser i Vesterålen.

Vesterålnytt påpeker at denne artikkelen bygger på offentlig kjente dokument, og tar forbehold om det ligger avtaler som er unntatt offentlighet.

Dersom aksjesalgene fra Øksnes og Bø har særlige avtaler, så kan det ligger vilkår her som hittil ikke er offentliggjort.