Nye regler om korona

Regjeringen har besluttet å innføre en rekke nye nasjonale smitteverntiltak i sammenheng med korona. Blant annet julefeiring med maks 20 gjester i hjemmet og kun en gang.

Helseminister Invild Kjerkol ber folk ta grep for å hindre øket smitte (foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS).

Dette gjøres for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron.

Tiltakene baserer seg på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Det er stort og økende press på kommunehelsetjenesten og sykehusene. Ytterligere smittespredning og økning av innleggelser vil redusere kapasiteten til å behandle både covid-19-pasienter og andre pasienter.

– Tiltakene som innføres skal bremse spredningen av omikron. Vi vet ikke nå om omikron-varianten vil øke innleggelsene ytterligere.

Men tiltakene vil gi oss tid til å innhente mer kunnskap om omikronvariantens smittsomhet og alvorlighet, og til å vaksinere flere, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Samtidig som det er over 300 pasienter innlagt på norske sykehus med covid-19, har sykehusene også mange pasienter med andre luftveisinfeksjoner, og barn innlagt med RS-virus.

Sammen med høyt sykefravær hos ansatte og liten tilgang til vikarer, gir dette kapasitetsutfordringer i hele helse- og omsorgstjenesten.

Flere sykehus har redusert planlagte pasientbehandlinger og undersøkelser.

Regjeringen innfører nå meteren igjen, blant annet på serveringssteder.

Regjeringen innfører også påbud om munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand en rekke steder, blant annet i butikker, serveringssteder og i kollektivtransport.

Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand.

Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene.

Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.

– Faren for en overbelastet helsetjeneste og spredningen av det mer smittsomme omikron-viruset gjør det nødvendig med nye, strenge tiltak for å redusere sosial kontakt i samfunnet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Det er viktig at alle tenker over hvor mange nærkontakter de har. Har du mange, bør du redusere antallet. Vi vet at mye av smitten skjer hjemme hos folk, derfor oppfordrer vi folk til å ha maks 10 gjester hjemme, sier Støre.

Regjeringen gjeninnfører regelen om at serveringssteder med skjenkebevillingen må ha sitteplass til alle. Alkohol kan kun serveres ved bordene, og det er skjenkestopp kl. 2400.