Bø har et kraft-ess

Ordfører Sture Pedersen i Bø har et ess i lomma for aksjehandelen i Vesterålskraft. Han har sikret kommunen opsjon på å kjøpe tilbake 10% av selskapet fra Lofotkraft, under gitte vikår.

Ordfører i Bø har et par ess i lomma, når det gjelder aksjesalg i Vesterålskraft (ill.foto).

Kampen om eierskapet til Vesterålskraft er ikke over. Sortland kjemper innbitt for sikre kontroll med over 50% av aksjene.

Nå viser det seg at ordfører Sture Pedersen i Bø sitter på en skriftlig avtale med Lofotkraft, der Bø kommune under visse vilkår kan kreve tilbake 10% eierandel.

Lofotkraft Holding har kjøpt 30% eierandel fra Øksnes og får nå 35% fra Bø kommune. De kan teoretisk sett ende opp med 65% av aksjene.

Da kan Bø kommune kreve, med opsjonen i hånd, å få kjøpe tilbake 10% eierandel, til sammen pris som man solgte for.

Dette gjelder også dersom Lofotkraft kun får 46% av aksjene, slik det blir om Sortland innløser vel halvdelen av Bø-aksjene.

Et teoretisk regnestykke blir dermed:

Bø selger 350 aksjer til Lofotkraft, men Sortland krever 189 av disse på forkjøpsretten.

Bø krever 100 aksjer tilbake fra Lofotkraft, men Sortland krever 50 av disse på forkjøpsretten.

Bø vil dermed sitte med 50 aksjer, mens Sortland har totalt 589.

Lofotkraft vil i den situasjonen bli sittende tilbake med 361 aksjer.

Sortland og Bø vil i fellesskap da 639 aksjer, som altså er 63,9% eierandel i Vesterålskraft AS.

Opsjonen som Bø kommune sitter på kan på denne måten være et virkelig «ess i ermet» for lokal kontroll med kraftselskapet.

Opsjonsavtalen er skrevet og signert av styreleder Jann Arne Bardo i Lofotkraft Holding AS den 23. november.

Bardo skriver at avtalen er kommet i stand etter telefon fra ordfører Sture Pedersen.