Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Normal strømpris

Mandag 29. november fikk Nord-Norge strømsjokk, med spotpriser på over 3,60 pr kWh. Nå er prisen tilbake til mer normalt nivå omkring 40 øre for kunder i den nordlige landsdel.

Kraftmarkedet har vært svært urolig i høst (arkivfoto).

Spotprisen for strøm ligger i dag 9. desember omkring 40 øre. Gjennomsnittet i dag blir 41,40 viser tall fra kraftbørsen Nordpool.

Igjen er det stor forskjell på nord og sør i landet, ettersom kundene helt sør i Norge må betale ca 1,30 kr pr kilowattime.

Mens kraftprisen i nord var på 2-3 kroner pr kWh satte også strømselskapene opp sine fastpris-avtaler.

Polarkraft har nå ett års fastpris til 70 øre pr kWh, mens Ishavskraft vil ha 54,50 for det samme.

Fjordkraft vil ha 65 øre for en halvårlig avtale, mens Helgelandskraft vil ha 60 øre pr kilowattime.

Årsaken til prishoppet i nord var at svenske kraftverk stengte ned produksjonen på grunn av islegging i vassdragene.

Dessuten kom det er sterk kuldeperiode i hele Norden, kombinert med lite vind som stanset vindmøllene.

Selv om det var rekordhøye strømprisen i nord den siste uka av november, så ble gjennomsnittet for måenden på kun 41 øre.

Det er imidlertid langt høyere enn fjorårets rekordlave pris, da strømmen i Vesterålen kun kostet 5 øre pr kWh i november.

Vesterålskraft opplyser at de selger noe av strømmen sin på børsen, men mye er også bundet i langsiktige avtaler.

Vårt lokale kraftlag har en sikring på ca 31 øre pr kWh, som betyr at man blir mindre utsatt ved store svingninger.

Daglig leder Karl Albrektsen i Vesterålskraft Produksjon AS opplyser at magasinfyllingen er normal, på ca 70%.