Nytt styre i Vesterålskraft

Torsdag 9. desember ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i Vesterålskraft. Lofotkraft er ny stor aksjonær og fikk derfor både nestleder og to andre styreplasser.

Direktør i Lofotkraft, Arnt M. Winther (innfelt) er ny nestleder i Vesterålskrafts styre, flankert av leder Ronald Steen (t.v.) og direktør Halvard Pettersen.

Den ekstraordinære generalforsamlinga hadde to saker på kartet og begge var skifter på eiersiden.

Salget av Øksnes kommune sin aksjepost på 30% ble godkjent, med ny eier Lofotkraft Holding AS. Dette aksjesalget er dermed formelt fullført.

Salget av Bø kommune sin aksjepost på 35% til Lofotkraft Holding AS ble også godkjent, men her er ikke forkjøpsretten utløpt.

Sortland kommune har frem til jul mulighet for å kreve en del av aksjene, og vil kunne få 189 av de 350 aksjene som nå selges.

Lofotkraft Holding AS vil da få 161 aksjer og til sammen sitte med 461 (46,1% eierandel).

Den 16. desember møtes politikerne i Sortland kommunestyre for å avgjøre et slikt kjøp, som kan sikre kommunen aksjeflertall.

Et nytt styre ble valgt i dag og har sentrale posisjoner ved leder Ronald Steen fra Sortland kommune og nestleder Arnt M. Winther fra Lofotkraft Holding AS.

Dessuten styremedlemmer Oddbjørn Toften (Sortland kommune), Øyvind Løvdal (Lofotkraft Holding AS), Ann-Rita Mårstad (Sortland kommune), Siri Sund (Lofotkraft Holding AS), Daniel Isaksen (ansattrepresentant) og Trond Løkke (ansattrepresentant).

Som Vesterålnytt skrev forleden har Bø kommune sikret seg en opsjon for å kunne kjøpe tilbake 10% av aksjene i Vesterålskraft.

Det er Lofotkraft som har lovet dette.

Om så skjer vil Sortland kommune kunne kreve en del av aksjene på forkjøpsrett, dersom dette vilkåret fortsatt står i aksjeeieravtalen.