Vi må leve med viruset

Kommuneoverlegen i Sortland er en av 47 leger som mener ny nedstenging av samfunnet er feil. De mener vi må lære å leve med korona, på samme måte som vanlig influensa.

Kommuneoverlege Mette Røkenes (arkivfoto: Sortland kommune).

– Før eller senere må vi ta inn over oss at viruset er kommet for å bli, skriver de 47 legene i et felles innlegg som ble publisert i Aftenposten forleden.

En av underskriverne er kommuneoverlege Mette Røkenes i Sortland.

Legenes kritikk går på at regjeringa ikke legger opp til mer langsiktig strategi, i stedet for kortsiktig å stenge ned deler av samfunnet.

Vaksinasjonsgraden er nå så god som vi bare kunne drømme om for et år siden. Betre beskytta mot alvorlig sykdom som samfunn kan vi vanskelig bli.

Likevel vil smitten spre seg. Personer vil dø. Det vil oppstå nye, uventa situasjoner. Livet er som elles et usikkert prosjekt.

Dette har vi i alle år tolerert når det gjeld influensa, påpeker de 47 legene.

Omkring 1.000 personer har dødd hvert år av sesonginfluensa, til tross for vaksinasjon.

Noen få av disse har vært unge og friske, men det store flertallet er gamle og sårbare, som før eller senere må dø. Av influensa, korona, andre luftvegsvirus, eller av noe heilt annet.

God behandling og lindring er tilnærminga.

Det er mye vi ennå ikke vet om omikron, men vi vet at koronaviruset muterer hyppig. Flere varianter vil komme.

Legene påpeker at det er høyt sykefravær i arbeidslivet og sykehusene melder om høyt press.

Men korona-pasientene utgjør bare en liten del av pasientene.

– Et kraftfullt lederskap er å evne å ta oss gjennom denne pandemien ved å være tydelige på konsekvensene, ha et overordna samfunnsblikk og starte arbeidet med å reetablere nødvendig kapasitet i helsevesenet.

Dette vil gjøre oss i stand til å handtere de svingningene i sjukdomsintensitet vi alltid vil ha i befolkninga, peker de 47 legene.