Nytt navn på nett

Eieren av kraftlinjene i Bø, Øksnes og Sortland er Vesterålskraft Nett AS. Nå har firmaet skiftet navn til Vestall AS, på grunn av nye regler som skal gi klarere skiller i kraftmarkedet.

Vestall AS blir det nye navnet på eieren av kraftlinjene i Bø, Øksnes og Sortland (foto: Vestall AS).

I fjor bestemte myndighetene at nettselskaper som er en del av selskap med flere virksomheter, ikke kan hete det samme som disse andre virksomhetene.

Vesterålskraft Nett måtte dermed bytte navn og går nå for det norrøne «Vestáll», som det nye navnet på nettselskapet for Bø, Øksnes og Sortland.

Dette for å skape et tydeligere skille mellom nettvirksomheten, som er et regulert monopol, og annen konkurranseutsatt virksomhet. Som kraftproduksjon, bredbånd eller salg av strøm.

De andre selskapene i Vesterålskraft-konsernet beholder altså navnene sine.

Etter en navnekonkurranse blant de ansatte i konsernet, har valget falgt på Vestall AS, opplyser selskapet i en pressemelding.

Navnet er inspirert av det gamle, norrøne navnet på Vesterålen, Vestrálar, som igjen er en flertallsform av Vestáll.

Ifølge Store Norske Leksikon er sistnevnte sammensatt av vest (vestri) og áll, og navnet beskriver en «stripe» eller «smal renne gjennom et grunt farvann».

Det kan ha vært et opprinnelig navn på Langøya, eller bare den bosatte stripen på vestsiden av øya.

Navneskiftet vil formelt finne sted før nyttår. For kundene vil det i praksis ha liten betydning, understreker daglig leder Torbjørn Åsbakk i Vesterålskraft Nett – nå Vestall AS.

– Selskapets oppgave, uavhengig av navn vil fortsatt være den samme; vi skal bygge ut og sikre en stabil strømforsyning, og bidra i elektrifiseringen av samfunnet for å oppnå det grønne skiftet, sier han.

Navneendringen betyr at nettleien i framtiden skal gå til Vestall, men uansett faktureres via strømleverandøren slik det er i dag.

Endringen skjer forøvrig uavhengig av eventuelle salg eller endringer av Vesterålskrafts eierstruktur og har ingenting med den prosessen å gjøre.

Lofotkraft har for litt siden gjort kjent at man der vil døpe om sitt nettselskap til Elmea AS.

Trollfjord Nett AS heter fortsatt det samme som før.

Vestall AS hadde årsomsetning på 110 millioner i fjor leverte et overskudd på 3,8 millioner.