Fly i perfekt sirkel

Et av Kystverkets innleide fly sirklet tirsdag over Sortland i en times tid, og vakte naturlig nok undring hos de som kunne høre en konstant flydur over såpass lang tid.

Kystverkets innleide fly er av typen Beechcraft King Air B350ER (innfelt foto Kystverket).

Kystverket og Kystvakten bruker også overvåkningsfly for å patruljere norskekysten og norske havområder, og flyer 700-900 timer årlig.

Tirsdag kveld sirklet flyet over Sortland by i omkring en time, noe som vakte en del oppmerksomhet nede på bakken.

Ved Stokmarknes lufthavn har man ikke så mye info om dette, annet enn av det er et fly fra Kystverket som er ute på oppdrag.

Flyet lå over 5.500 fots høyde og ble derfor ikke dirigert av flyveleder ved Skagen, da dette er høyere enn deres trafikk.

Vesterålnytt har ikke nærmere opplysninger om hvorfor flyet sirklet akkurat omkring Sortland.

Flyet eies av Sundt Air og leies ut til Kystverket og Kystvakten.

Flyet brukes i mange sammenhenger som søk og redning, grensepatrulje, fiskerikontroller.

Under aksjoner brukes flyovervåkning aktivt for å påvise og kartlegge forurensningens utbredelse, og dermed hvor oljeverninnsatsen bør settes inn.

Flyet kan blant annet oppdage ulovlige utslipp og beregne utslippsmengder.

Flyet er betjent av to flyvere og en operatør.

Flyet har en omvendt «skiboks» under buken fullstappet med det mest moderne utstyret på markedet til å kartlegge utfordringer som finnes i norske farvann.

Det kan ta både video og bilder av høy kvalitet, for å avdekke og dokumentere hva som blir avdekket.

Man kan dermed avdekke smugling, tyvfiske eller oljeflak.

Flyet er et Beechcraft King Air B350ER.