76 tilfeller av korona

Tirsdag meldes det om flere nye smittede av korona på Stokmarknes sykehjem. På småtrinnet på Melbu skole anbefales det nå daglig testing, på grunn av høyt fravær som setter driften i fare.

Helsesjef Marion Celius i Hadsel kommune har flere smittede ved sykehjemmet (fotos: Hadsel kommune).

Ved Stokmarknes sykehjem har det i løpet av helgen og mandag vært til sammen 4 nye smittede. To ansatte og to pasienter har testet positivt for covid-19.

Tirsdag var det ingen nye smittede. Totalt siden utbruddets start har til sammen ti beboere og fem ansatte testet positivt for covid-19.

Hadsel har imidlertid i løpet av en ukes tid nå hatt nær 80 tilfeller av korona.

– Jeg vil gjerne berømme hele personalet ved sykehjemmet for det svært gode arbeidet de har gjort når det gjelder smittevern.

De fortjener en stor takk for den fleksibiliteten og velvilligheten de har vist i denne vanskelige situasjonen.

Jeg vil også takke de pårørende for forståelse for tiltakene, sier helse- og omsorgssjef Marion Celius.

En eldre koronasmittet pasient ved Stokmarknes sykehjem døde forrige tirsdag. Dette er det første koronarelaterte dødsfallet i Hadsel kommune.

Pasienten hadde underliggende sykdom og var svært syk før positiv covid-19-test.

– Det har vært en rekke forebyggende tiltak for å unngå smitte ved sykehjemmet, men vi har likevel ikke klart å unngå smitte.

Nå gjør vi vårt beste for å begrense videre smitte, sier helse- og omsorgssjef i Hadsel kommune, Marion Celius.

Ved Stokmarknes sykehjem er det innført en rekke tiltak, blant annet er sykehjemmet stengt for besøkende.

Også på Melbu er det tilfeller av korona.

På grunn av veldig høyt fravær blant både ansatte og elever på Melbu skole, som setter driften av småtrinnet i fare.

Tirsdag bestemt at alle elever og ansatte ved 1. – 4. trinn ved Melbu skole skal oppfordres til å teste seg for koronasmitte.

Elever og ansatte vil få utlevert tester på morgenen onsdag, torsdag og fredag i inneværende uke.

Foresatte ved Hoppensprett barnehage på Melbu har også fått melding hvor de blir bedt om å ta en hurtigtest på barnet sitt hjemme om morgenen, før de leveres i barnehagen.

Ved positivt prøvesvar, ønsker vi at du registrerer testen elektronisk, for å ha best mulig oversikt over smittesituasjonen. Det er også mulig å registrere på vegne av barn.

I forrige uke (mandag til fredag) var det til sammen 57 nye positive koronatester i Hadsel kommune.

Nå i helga til og med mandag, ble det registrert enda 19 positive tester i Hadsel.

Bedriften Lerøy på Melbu har syv ansatte som har testet positivt på hurtigtest.