Vil utsette veien igjen

Bjørklundveien og tilknytning til Vestmarka kan bli utsatt enda en gang. Det er rådet til politikerne, når man møtes torsdag for nok en gang å snakke om denne føljetong-saken.

I mange år har det vært planlagt en liten veistubb der grustaket på bildet er (arkivfoto).

Årsaken til at politikerne nå får rådet om å utsette enda en gang, er at kommunedirektøren ser en mulighet for å koble seg på de nye boligprosjektene ved Rundheia.

Også boligprosjektet i Prestdalen vil trenge ny vei, og i begge disse tilfellene er det utbygger som skal betale største del av kostnadene.

Om politikerne nå følger dette rådet, betyr det trolig at man igjen vil få flere års utsettelse på koblingen mellom Bjørklundveien og Vestmarka.

Tanken fra kommunedirektøren er at en ny samlevei skal anlegges over bebyggelsen i Lamarka, og ende nede på fylkesveien ved Nordnes på Steiro.

Denne skal knyttes til Vestmarka og kunne ta med seg mye trafikk derfra og de nye påtenkte boligfeltene som kanskje kommer.

Men denne utredninga som man legger opp til vil ta lang tid. Kommunedirektøren vet ikke hvor raskt en avgjørelse her kan komme.

Resultatet vil uansett bli at den lenge påtenkte veistubben, mellom Bjørklundveien og Vesterveien, nok en gang blir skjøvet ut i tid.

– Utredninger før beslutninger er både rett og nødvendig, skriver kommunedirektøren i sin saksutredning.

– Samtidig fører utredninger til utsatt realisering av løsninger som forhåpentligvis kunne være gode nok for fremtiden.

Ikke desto mindre er den aktuelle investeringen, som er langt mer enn en investering, ved at den kan gjøre noe med utviklingen av Sortland, både viktig nok og stor nok til at grunnlaget for den bør være sikret bedre enn det er i dag, skriver kommunedirektøren.

Så spørs det om politikerne er enige i dette og skyver saken ut i det uvisse nok en gang.

Eller man skjærer igjennom og tar fullføring av Bjørklundveien som en egen budsjettpost allerede i 2022.