7.000 står utenfor

Syv tusen unge nordlendinger er ikke i utdanning, opplæring eller arbeid. Fylkesrådet i Nordland starter nå et systematisk arbeid for å få alle med på lag.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll roper nå varsko. – 7.000 nordlendinger under 30 år i utenforskap er 7.000 for mange, sier han.

– Vi ser en stadig større, negativ utvikling. Nå må vi samle alle på lag, og lage varige systemer som virkelig demmer opp for utenforskap, sier fylkesrådslederen.

– Nordland fylkeskommune jobber med en strategi mot utenforskap som blir lagt fram for fylkestinget i oktober.

Vi skal rett og slett løfte ungt utenforskap høyere på den politiske agendaen, sier Norvoll.

Norvoll vil bort fra prosjekter og piloter. Han mener det er mulig å lage løsninger som inkluderer og som ikke skyver unge nordlendinger ut i utenforskap.

– I alt for mange år et det laget prosjekter og piloter. Vi har nok kunnskap til å få på plass varige tiltak mot utenforskap, sier en engasjert Norvoll.

Fylket kan ikke alene knekke kodene med ungt utenforskap. Fylkesrådet vil derfor trekke inn kommunene, Statsforvalteren, spesialisthelsetjenesten, NAV og de frivillige organisasjonene til å løse et av de største utfordringene som Nordland står ovenfor.

– Som regional samfunnsutvikler, er det naturlig at Nordland fylkeskommune står for kunnskapsinnhenting og gjennomfører et godt strategiarbeid.

Men nå løfter vi altså fram utfordringene for kommune, og inviterer dem med på lag. Det er våre og kommunenes ungdommer dette handler om, sier Norvoll.