Tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at per 19. august har 90,6 prosent (247 000) av de ansatte i skoler og barnehager fått første dose koronavaksine, og 51,5 prosent (140 000) har fått dose to.

I den generelle befolkningen mellom 18-70 år har 85,2 prosent fått første dose og 48,5 prosent andre dose.

– Det er kjempebra at så mange lærere og barnehageansatte ønsker å ta vaksinen. Jeg er veldig glad for at mange kommuner har prioritert ansatte i barnehager og skoler også for dose to.

Nå har ni av ti fått første dose, og halvparten fått andre dose. Vaksineringen er viktig for at barn og ansatte får en trygg hverdag, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Regjeringen har sagt at kommunene bør prioritere ansatte i barnehage og skole hvis mulig. Utviklingen viser at mange gjør det.

Vaksinasjonsdekningen er høyest blant lærere i videregående skole (94,3 prosent) og lavest blant assistenter (87,9 prosent).

FHI mener at dette trolig skyldes ulik aldersfordeling mellom yrkesgruppene. Blant de yngste aldersgruppene er det mange assistenter i skole, skolefritidsordning og barnehage.

Aldersgruppen 25-39 år er den aldersgruppen der det er flest ansatte i skoler og barnehager, og det er i denne gruppen det er flest uvaksinerte i befolkningen totalt sett. Samtidig er det denne gruppen som nå vaksineres.