Fergestopp på E6

Fergesambandet Drag-Kjøpsvik på Rv 827 stenges i to måneder fra og med 1. september for å bygges om. Av samme grunn stenges Bognes-Skarberget på E6 i tre måneder fra og med første nyttårsdag 2022.

Ferjekapasiteten vil i disse periodene opprettholdes ved at begge fergene settes inn i det åpne sambandet. Det vil også bli satt opp skyssbåt for skoleelever og pendlere over Drag – Kjøpsvik.

Statens Vegvesen og entreprenøren PEAB as har startet ombygging av fire ferjeleier i Tysfjorden som blant annet skal tilpasses drift med el-ferjer.

For å få gjennomført helt nødvendig arbeid, må ett og ett av de to ferjesambandene i perioder stenge.

Statens vegvesen gjør oppmerksom på at det også utenom periodene med stengning vil være byggeaktiviteter på ferjeleiene. Dette kan i noen tilfeller medføre forsinket avvikling av trafikk.

Bussrute linje 100 Narvik/Sortland-Bodø og Bodø-Narvik/Sortland vil i stengeperioder påvirkes, men korrigeringene er ennå ikke klare.

Vegvesenet ber reisende å benytte seg av www.reisnordland.no. Så fort noe er klart vil informasjon publiseres der.

Sambandet Drag-Kjøpsvik brukes til jobbpendling samt ukependling for skoleelever. For å opprettholde et best mulig transporttilbud for de reisende har Statens Vegvesen leid inn skyssbåten «M/S Sjøsprint» alle hverdager i de periodene ferjesambandet er stengt.