Stabilt folketall

Litt variasjon fra år til år, men folketallet i Vesterålen er ganske stabilt. Sortland og Hadsel har øket litt de 5 seneste årene, mens nabokommunene har tapt noen innbyggere.

Antall innbyggere i Vesterålen ligger ganske stabilt over 30.000 (illustrasjonsfoto).

Debatten gikk i vår høyt om en «kritisk nedgang i folketallet» for Sortland kommune. Ser man dette over flere år er situasjonen slett ikke så dramatisk.

Sommeren for 5 år siden, altså i 2017, var det 10.410 innbyggere i Sortland. Nå 5 år senere, bor det 10.470 personer i kommunen. En svak økning faktisk.

Innbyggertallet økte riktig nok jevnt frem til sommeren 2019, og har duppet litt ned igjen under koronapandemien.

Fortsatt er det imidlertid 60 flere enn fem år tidligere.

Hadsel har holdt en jevn fin stigning de senere år, men også her er det bare liten endring på tallene.

Sommeren for 5 år siden var det 8.050 innbyggere i Hadsel. Denne sommeren bodde det 100 flere personer i kommunen.

De tre andre kommunene i regionen har imidlertid krympet litt i samme periode.

Bø har mistet 30 personer over de 5 seneste årene, mens Øksnes har tapt 160 innbyggere. Folketallet i disse kommunene er nå 2.596 og 4.437.

Andøy fikk en knekk etter vedtaket om å legge ned flystasjonen. Det har slått ut i folketallet.

Over de 5 seneste årene har Andøy tapt 327 innbyggere og har nå 4.586 bosatte i kommunen.

Til tross for dette har det samlede folketallet i Vesterålen kun krympet med 1 prosent de fem seneste årene.

Mens vi var 30.601 sommeren 2017 var vi nå i juni 30.246 bosatte i regionen.

Om man skal trekke frem et bekymringsfullt trekk i statistikken, så er det at antallet barn i Vesterålen synker.

Mens det i 2017 var 3.216 barn under 10 år i regionen, så er dette antallet nå sunket til 3.009. Det er en nedgang på 6%.

Lyspunktet her er Hadsel, der det har vært en økning i antall barn siste året. Det er positivt.