Fortsetter asfaltering

Kommende uke fortsetter Sortland kommune med asfaltering av egne veier. Det er 10 kommunale veier som i denne runde får nytt dekke, til en pris av ca 4 millioner kroner.

Bjørklundveien har fått nytt asfaltlag, her med ansatte fra Staven Grus.

Firmaet Nord vei og anlegg AS vant anbudet med å asfaltere 8 kommunale veier i Sortland. Prislapp vel 3,3 millioner kroner.

Arbeidet med dette er nå godt i gang, men foreløpig bare halvferdig.

Asfaltering av Tjønnvollbekken og Bjørklundveien ble tildelt Staven Grus AS, og denne kontrakten var på vel 600.000 kroner.

Dermed bruker Sortland kommune nå i sommer ca 4 millioner på å utbedre egne veier.

Mandag blir det asfaltering av Karles vei sør og Hålogalandsveien. Begge disse ligger på Natland.

Tirsdag står Snorres vei for tur, pluss en stikkvei til Lykkentreffveien.

Onsdag er det Lamarkveien (nordre) og øvre del av Søndre Frydenlund allé som skal asfalteres.

Torsdag tar man resten av Søndre Frydenlund allé , som ikke allerede har fått nytt dekke.

Det vil også foregå asfaltering i Tjønnvollbekken boligfelt.

Videre skal det asfalteres i Øvermarka og i Kirkåsveien skal det bli 4 nye fartshumper, etter ønske fra beboerne langs veien.

Under asfalteringen vil veiene være stengt for trafikk. Kommunen ber beboere langs veiene om å gå eller sykle til jobb og skole, eller parkere sine kjøretøy på annet egnet sted mens veien deres er stengt.

Ved arbeid i Søndre Frydenlund allé og Kirkåsveien vil det tilrettelegges for omkjøring.

Ikke kjør, gå, sykle eller ta på nylagt asfalt. Denne kan være varm eller klebe seg fast i sko, dekk, hud, osv. Følg instruksjoner fra anleggspersonell, ber kommunen.

Kjøretøy m.m. som er plassert til hinder for arbeidet kan bli fjernet for eiers kostnad, med hjemmel i vegtrafikkloven § 37. Ved utrykning vil arbeidet stanses og nødetater vil kunne passere.