Vil utsette plan i 5 år

Byggmester Karl Behrens får ikke planene for Kvartal 13 til å gå ihop. Nå ber han om utsettelse av prosjektet for inntil 5 år, ettersom fristene for prosjektet er i ferd med å utløpe nå.

kvartal-13-park

Kvartal 13 har ikke bragt noen lykke for investorene som vil bygge ut her. Det hvite bygget og tomta i forgrunnen som er gruset eies av byggmester Karl Behrens, men P-plassen og det grønne i midten eies av Sortland kommune.

Mandag utløper fristen som Sortland kommune har satt for byggmester Karl Behrens. Da må han ha levert søknad om igangsetting av det prosjektet han fikk godkjent i 2013, med bygging av 2 blokker i Kvartal 13. Holdes ikke fristen, blir godkjennelsen strøket. Da må han starte helt ny søknadsbehandling.

En avtale fra 2012 sier at Sortland kommune skal bytte bort sine tomter i Kvartal 13, med annen grunn her, slik at byggmester Karl Behrens kan få realisere sitt byggeprosjekt. Avtalen satte en frist for dette ved utløpet av 2016. Da må også byggingen være satt i gang. Om ikke denne fristen holdes, faller hele makebytte-avtalen bort.

Nå ber Karl Behrens om å få forlenget fristen på makebyttet med vel 4 år, altså til utløpet av 2021. Vesterålnytt har bedt om en kommentar til dette, men Behrens vil ikke si hva årsaken til dette er. Han har foreløpig ikke søkt om å sette i gang det byggeprosjektet som ble godkjent i 2013.

Om Sortland kommune nå godkjenner en 5 års forlengelse av fristen, så betyr det at byggmesteren kan starte prosjekteringen helt på nytt. Han søkte nettopp – og fikk avslag – på å bygge sammen til ett stort bygg, med innendørs parkering. Dette ville ikke kommunen godkjenne, ettersom det opprinnelig var vedtatt 4 frittstående bygg i Kvartal 13.

Nå kommer altså saken på bordet igjen til politisk behandling, ettersom den avtalen Behrens nå vil endre, også betyr at planen om en park i Kvartal 13 blir utsatt like lenge. Sortland kommune har gjort rettslig ekspropriasjon av tomtegrunn her fra 3 grunneiere og betalt 1.330.000 kr for dette. Forklaringen for retten var at tomtene skulle brukes til park. Dette er et rettslig bindende vedtak, der det hele kan omstøtes om kommunen går bort fra dette.

På den annen side har Karl Behrens kjøpt det gamle «Normalsko-bygget» for 2,5 millioner og en annen tomt for 800.000 kr. I tillegg har han brukt mange hundretusen til arkitekter og konsulenter. En faktura fra Sortland kommune etter søknadsbehandling lyder alene på ca 109.000 kr. Det er altså store beløp investert her allerede, og dette må så dekkes inn igjen ved salg av leiligheter i de kommende nybyggene.