Vil stoppe fiskefusk

Fiskeri- og sjømatministeren vil ha kontroll på fisken. Alle fiskebåter skal spores og rapportere fangst, samt digital innveiing på land. Dette skal stoppe fiskefusk og kriminalitet.

Sjef i Økokrim Pål Lønseth (til venstre) og fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (foto: NFD/Øyvinn Myge).

– Vi må tenke helt nytt når det gjelder fiskerikontroll. Det må på plass en mer effektiv og smartere ressurskontroll med ny teknologi og nye digitale løsninger for å ta opp kampen mot de som driver urent spill.

Jeg har hatt god dialog med Justisdepartementet, politidirektøren og sjefen for Økokrim om disse temaene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

– Ulovlig handel med fisk er kriminalitet som skal bekjempes og straffes. Politiet etablerer en tipsløsning som skal gjøre det lettere for folk å si fra hvis de ser lovbrudd i forbindelse med f.eks. vinterfisket, og jeg håper mange vil bruke det, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Ulovlig handel med fisk er lukrativt, men ødeleggende for våre fiskerisamfunn. Onsdag la fiskeriministeren fram planen for å reformere norsk fiskerikontroll.

Arbeidet framover fokuseres innen fire hovedområder: Digitalisering og dokumentasjon, en mer effektiv fiskerikontroll, styrking av politiets fiskekrimarbeid og en gjennomgang av reaksjonene ved lovbrudd.

– Skal vi få bukt med kriminaliteten, må vi jobbe langs flere spor. Med dagens systemer og verktøy er det er vanskelig å dokumentere lovbrudd.

Framtidens fiskerikontroll krever en stor omlegging av dagens kontrollsystem og måten kontrollmyndigheter og politiet jobber på, sier Ingebrigtsen.

– Vi må slå hardt ned på all form for fiskekrim. Jeg mener de som bryter reglene må bli møtt med strenge reaksjoner.

Derfor vil det bli satt ned et eget ekspertutvalg, som skal vurdere dagens reaksjons- og straffehjemler, sier fiskeri- og sjømatministeren.