Fengsel eneste løsning

En ung mann fra Sortland er dømt for flere alvorlige forhold og møter nå i retten igjen. Han har prøvd rusbehandling flere ganger, men avbryter dette selv. Nå gjenstår fengsel som alternativ.

21-åringen fra Sortland må nå sone i fengsel, og dette håper man kan bli en vei ut av rusproblemene for ham (illustrasjonsfoto).

Vesterålen tingrett behandler i disse dager nok en alvorlig sak mot en ung mann fra Sortland. Like før jul ble han dømt til 9 måneders ubetinget fengsel, for en rekke saker med vold og narkotika.

Nå gjelder anklagene voldtekt av mindreårige. Mannen var 19 år da han forgrep seg på to 14-årige jenter. Dette defineres som voldtekt og det kan bety fengsel i mange år, dersom han blir funnet skyldig.

21-åringen innrømmet flere av forholdene i forrige rettsrunde, men denne gangen svarer han nei på skyldspørsmålet. Retten har vedtatt referatforbud, så forklaringene blir ikke offentlige.

Den tiltalte mannen er altså nå 21 år, mens voldtektene fant sted mens han var 19 år. Han har hatt en svært utagerende adferd, som knyttes både til bruk av anabole steroider og narkotika.

Han har vært rusmisbruker i mange år, ifølge dommen fra Vesterålen tingrett. Han har vært på rusbehandling ved flere anledninger, men har skrevet seg ut etter kort tid.

Mannen regnes fortsatt som rusmisbruker, og han er ikke i rehabilitering. Hans mor forklarte i retten at hun tror sønnen først kommer seg ut av rusproblemene hvis han «tvinges» til behandling.

Foreldrene bor hver for seg og har forsøkt å hjelpe sønnen, men ikke lyktes. I retten uttalte faren at han føler seg som gissel i eget hjem, ettersom sønnen har bodd hos ham, i mangel på eget bosted.

Overfor retten har tiltalte sagt at han ønsker å bli rusfri, men samtidig har han gitt uttrykk for at han synes det er tilfredsstillende å bruke rusmidler. Han har ikke jobb, men får litt stønad fra NAV.

Dommen før jul sier at det kunne vært aktuelt med samfunnsstraff, dersom vedkommende hadde vært bestemt på å gjennomføre rusbehandling.

Slik så man ikke situasjonen da, og retten slo fast at eneste alternativ var å idømme ubetinget fengsel. Dermed ble det soning i 9 måneder ved heldøgnsopphold i institusjon.

Nå er det altså en langt mer alvorlig anklage mannen møter og her kan straffen bli på mange år bak murene. Loven åpner for inntil 15 års fengsel for grov voldtekt, men det blir neppe utfallet i denne saken.

Uansett avdekker Vesterålen tingrett her meget alvorlige forhold knyttet til en ung mann fra lokalmiljøet. Han har begått en lang rekke alvorlige lovbrudd, uten at noen har vært i stand til å stanse ham før.

Spørsmålet Vesterålen tingrett nå må ta stilling til når den pågående saken tas opp til doms, er altså hvor lang tid mannen skal sone i institusjon.

Han er allerede idømt 9 måneders ubetinget soning, men om han nå blir kjent skyldig i voldtektene også, vil trolig dommen bli langt strengere.