Bygger oppover

Nabobygget til Handelsparken på Sortland kan få både en ekstra etasje eller kanskje flere ekstra etasjer. Eierne har søkt kommunen om godkjennelse for nye butikklokaler i første omgang.

Slik kan «Skeidar-bygget» bli i fremtiden med full oppbygging (skisse: Ferra Utvikling/farger: VNY).

Møbelbutikken Skeidar holder nå til i et forretningsbygg på Sortland med kun en etasje. Eierne er de samme som i nabobygget, der Handelsparken allerede går over to etasjer.

Nå satser man på å legge en ekstra etasje til over dagens, slik at man får 2.250 nye kvadratmeter butikklokaler.

Den nye etasjen kommer over også litt ut over fortauet mot øst, og ifølge skissen fra Ferra Utvikling skal bygget profileres som en del av Handelsparken.

Neste trinn kan bli bygging på vestsiden, altså på parkeringsplassen som vender opp mot Strandgata. Her tenker man å bygge opptil 40 leiligheter med enda 4 nye etasjehøyder.

Strandgata 40 as er nå eier av eiendommene her. Styret i dette selskapet består av Jan-Eirik Johnsen, Per Johnsen, Dag Børge Hustad og Raymond Olsen.

Johnsen-familien i Bø eier Elkjøp-butikkene på Sortland og Stokmarknes, samt Fauske, Kirkenes og Hammerfest.

Første byggetrinn er altså en ekstra etasje med 2.250 kvadrat nye butikklokaler over lokalene til Skeidar (skisse: Ferra Utvikling/farger: VNY).

Hadselparken på Sortland eies bare delvis av Johnsen-familien og Ferra Utvikling, men det er Per Strand Eiendom AS som er største aksjonær med 26%.

Per Strand drev tidligere mange Byggmakker-butikker i Nord-Norge, mens solgte disse til Montèr for en milliard og driver nå mest med eiendom.

Omkring Hadselparken er det ca 200 parkeringsplasser, og dette mener man er nok til å dekke behovet både for dagens butikklokaler, pluss det som måtte komme etter en forventet utbygging.

I første omgang skal det være et innledende drøftingsmøte mellom Strandgata 40 AS og Sortland kommune. Deretter blir det levert konkret byggesøknad, når man kommer nærmere realisering.

Ferrea Utvikling AS er både på eiersiden og i planleggingen, mens det er Norconsult som er rådgiver for prosjektet.