Vil selge utfyllingen

Ånstadsjøen Eiendom AS har brukt vel 16 millioner kroner på å fylle ut 21 mål ferdig tomt for næringsformål. Nå vil man selge, da eierne har endret sine egne planer. Her kan også bygges kaifront.

Bildet er fra i fjor, og fyllingen er nå blitt litt mer ferdigstilt (foto: VNY).

– Ja det stemmer at det er fylt ut 21 mål og vi tenker nå på å selge, bekrefter Eirik Ingebrigtsen i Ånstadsjøen Eiendom AS til Vesterålnytt.

Det er mulig å fylle ut enda mer og å bygge kai, noe som gjør området veldig fleksibelt, sier han.

Prisen er ikke fastsatt, men av offentlige regnskap går det frem at selskapet har investert mer enn 16,5 millioner kroner så langt.

Arealet ligger ikke langt fra det feltet som har vært heftig debattert i den senere tid, der Sortland havn tenker på nytt havneavsnitt.

Dette salget åpner faktisk for at det raskt kan bygges en ny kaifront, med tilhørende næringsareal, i en ferdig regulert og godkjent plan.

Da må imidlertid styret i Sortland Havn KF komme raskt på banen og kjøpe eiendommen, og gjerne noen tilstøtende arealer.

Bakgrunnen for salget er at eierne i Ånstadsjøen Eiendom AS har justert sine planer, og ikke vil bruke fyllingen selv slik man opprinnelig hadde tenkt.

Bygningene på Ånstadsjøen eies av West Eiendom AS,  og skal ikke selges (foto: VNY).

– Eiksenteret har vokst mye de siste årene og vi må gjøre noen endringer med både bygg og uteareal, sier Eirik Ingebrigtsen.

Dagens lokaler ligger på Strandskog, like sør for Sortland sentrum.

– Hvilken løsning vi går for er ikke helt klart ennå, men vi regner med å ha dette avklart i løpet av høsten, sier Ingebrigtsen.

De to andre eierne i selskapet Ånstadsjøen Eiendom AS er GP Eiendom AS og Lamark Invest AS.

Disse firmaene er ledet av henholdsvis Glenn Steiro Pedersen og Stein Allan Steffensen.

De 3 eierne har en tredel av aksjene hver og er altså blitt enige om at man vil selge fyllingen i Ånstadsjøen.

Planene for fyllingen om utbyggingen ble godkjent av Sortland kommunestyre i februar 2020.

Slik så den godkjente skissen ut. Potensielle nybygg i rosa farge (foto: Asplan Viak).

Her er det fastsatt maksimal fylling på 23,5 mål pluss en nabotomt på 9 mål, som til sammen gir 32,5 mål areal.

I tillegg kan det bygges kaifront på mer enn 4.000 kvadratmeter, ifølge godkjent plan.

Ytterkant av fyllingen i dag har en dybde på ca 6 meter, men med en kaifront her vil dybden kunne bli 7-8 meter.

På begge sider av eiendommen foreligger det også godkjente planer for utfylling.

Her er det Ottar Bergersen AS og Kronstein-gruppen som er inne på eiersiden, i tillegg til West Eiendom as.

Planene for disse store utfyllingene ble opprinnelig lagt inn i Byplanen for Sortland.

Senere er dette bekreftet gjennom nye vedtak og reguleringsplaner som også er politisk godkjent.