Vil lete etter mineraler

Nordland er det fylket som er dårligst kartlagt for mineraler. -Skal vi høste verdiene, må vi vite hva som finnes i bakken, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll og etterlyser penger til kartlegging.

 

Fylkesråd Tomas Norvoll håper at NHO-leder Kristin Skogen Lund kan bidra til at regjeringen øker bevilgningene til Norges geologiske undersøkelser (foto: NFK, Roger Martinsen).

Vesterålen har betydelige forekomster av blant annet grafitt, og dette skulle være utgangspunktet for gruvedrift på Jennestad. Som kjent endte dette prosjektet i grøfta i fjor på grunn av at kassen gikk tom hos de investorene som stod bak. Man manglet rett og slett kapital for å komme skikkelig i gang.

Denne uka arrangeres GeoNor-konferansen i Mo i Rana. Her mener mange at mineraler er helt avgjørende for det grønne skiftet. – Da blir det et paradoks at ikke regjeringen prioriterer mineralnæringen høyere, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap). Det hersker nærmest full enighet om mineralenes betydning for en omstilling til et grønnere næringsliv, blant aktørene som deltar på GeoNor-konferansen.

Mineraler må med andre ord til for å skape vekst. Det er i dette perspektivet at fylkesråd Tomas Norvoll, som åpnet GeoNor-konferansen på Mo, finner det rimelig spesielt at regjeringen fortsatt ikke bevilger pengene som Norges geologiske undersøkelser (NGU) behøver til geologisk kartlegging.

-Man er enige om betydningen og man er enige om potensialet. Da blir det temmelig spesielt at regjeringen ikke vil bevilge pengene som behøves, slik at NGU kan tegne det veikartet industrien behøver, sier Norvoll. Regjeringen kuttet bevilgningene til NGU med 25,2 millioner kroner i statsbudsjettet for 2016. Dette for å finansiere flyktningekrisen. Pengene kom ikke tilbake i statsbudsjettet for 2017.

-Skal vi høste verdiene, må vi vite hva som finnes i bakken. I Sverige og Finland er 98-99 prosent kartlagt, i Norge om lag 75 prosent. Og Nordland, som kanskje har størst potensial, er blant de delene av landet som er dårligst kartlagt, sier fylkesråden. -Flyktningekrisen er over, men NGUs penger er fortsatt borte. Letebudsjettet må tilbake på det nivået det var før 2016. Det må vi jobbe hardt for, sier Norvoll.

Han får støtte fra NHO-leder Kristin Skogen Lund. -Vi kan ikke møte klimautfordringene med reduksjonisme, men med nye løsninger. Det grønne skiftet krever mineraler, og i Norge har vi et formidabelt potensial og vi har formidable verdier. Så utvinningen av mineraler i Norge må økes, samtidig som det må jobbes for å gjøre dette kommersielt lønnsomt og gi næringen en nødvendig forutsigbarhet, sier Kristin Skogen Lund.

For NGU er betyr budsjettkuttene at man må begrense feltarbeid til et minimum, og at et påbegynt geofysisk og geologisk kartleggingsprogram er stanset. Dette programmet ble satt i gang for å legge et grunnlag for økt prospektering, kartlegging av funn samt en gradvis utvikling av mineralindustrien.