Samarbeid i reiseliv

NHO reiseliv i Vesterålen har valgt nytt styre. -Vi har stor tro på samarbeid om aktuelle tema, sier den nye lederen, Torgeir Larsen fra Myre. Han har tidligere vært banksjef i Øksnes.

Hurtigrutemuseet på Stokmarknes er den mest besøkte attraksjonen i Vesterålen og når glassoverbygget kommer utenfor, vil Hurtigrute-byen bli en enda sterkere drivkraft for reiselivet i Vesterålen.

Søndag 19. mars ble det avholdt ekstraordinært årsmøte i NHO Reiseliv lokallag Vesterålen på Vesterålen Kysthotell med valg av nytt styre på programmet. Sittende leder Marit Asbjørnsen overlot nå stafettpinnen til Torgeir Larsen fra Myre, som ble valgt som ny leder for de neste 2 årene. Torgeir har vært aktiv i lokallaget det siste året som varamedlem. Nestleder Ssemjon Gerlitz var ikke på valg og sitter i 1 år til. Tore Willassen har sittet som styremedlem de siste 2 årene, og fikk søndag fornyet tillit for en ny 2-års periode. Som ny vara ble Nigel Turell valgt inn for 1 år.

NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiseliv i Norge. Lokallaget i Vesterålen har 15 medlemsbedrifter og er et av syv lokallag tilknyttet NHO Reiseliv Nord-Norge.

-Det nye styret vil straks gå i gang med arbeidet, og har flere ting på agendaen. Næringskonferansen om reiseliv som lokallaget arrangerte i fjor høst vil bli gjentatt i år, og det nye styret lover allerede nå et spennende program med mange interessante foredragsholdere. Det nye styret ønsker også å få en tettere dialog med sine medlemmer for å kunne ta tak i de utfordringer som bransjen opplever. Rekruttering av nye medlemmer blir naturligvis også en prioritert oppgave, skriver Torgeir Larsen i en pressemelding.

Det nye styret maner til samarbeid mellom aktørene i reiselivsnæringen i Vesterålen. -Det er en næring i sterk vekst, og vi trenger en tett dialog aktørene imellom for å få til en helhetlig god opplevelse av Vesterålen som destinasjon. Vi har stor tro på samarbeid om aktuelle tema som markedsføring, samferdsel, virkemidler for utvikling av reiselivsnæringen og utvikling av kunnskap og kompetanse her i Vesterålen. Dette vil vi jobbe for både blant medlemmene og øvrige næringsaktører, men også med lokalpolitikerne, fagutvalget for reiseliv i Vesterålen Regionråd samt Vesterålen Reiseliv, sier Larsen.