Konkurs i Blåbyen

Selskapet «Blåbyen AS» har meldt oppbud og er konkurs. -Trist at vi måtte legge ned, men det ble vanskelig å betjene gammel gjeld, sier daglig leder, Marius Steiro.

Prosjektet med «Blåbyen» ble lansert for snart 20 år siden og mange bygninger har fått blå farger. De senere år har entusiasmen stanset opp og nå har hovedselskapet gitt opp.

Sortland kommune var hovedaksjonær i selskapet Blåbyen AS, med 14% av aksjene. En rekke lokale firma og privatpersoner var også aksjonærer og kapitalen var på 481.000 kroner. -Årsakene til konkursen er flere. Det var mye gammel gjeld i selskapet og satsingen på salg av Blåby-produkt slo feil, forteller daglig leder, Marius Steiro, til Vesterålnytt.

Han har selv vært en av ildsjelene blant gårdeiere og næringsdrivende for å realisere prosjektet. -Det er trist at vi måtte melde oppbud, slår Steiro fast. Han har ikke fått noen lønn for jobben som daglig leder.

Selskapet som nå blir strøket ble stiftet i 1985 under navnet Vesterålen Næringsselskap as. Det skiftet navn til Sortland Næringsselskap AS i år 2000 og ble til Blåbyen AS i 2010. Formålet med selskapet i den siste versjonen var «å være næringslivets og kommunens felles organ for langsiktig næringsutvikling ved å markedsføre den blå byen». Selskapet skulle drives på forretningsmessig grunnlag.

Inntektene i 2015 var på bare 57.000 kroner. Med en gjeld på 447.000 kroner og betydelige driftskostnader, var det altså ikke noen mulighet for å få økonomien til å henge sammen. Tidligere hadde selskapet 4-500.000 kroner i årsomsetning, og da klarte man å betjene kostnadene. Det gikk altså ikke lenger og nå er advokat Tom Lindbeck oppnevnt som bostyrer. Første skiftesamling skal være 9. mai i Vesterålen tingrett.

Blåbyen AS skulle være et selskap som tok «blåby-prosjektet» over fra en kunstnerisk ide til en konkret næringsutvikling, i samspill med Sortland kommune. Kommunen har flere ganger bistått selskapet med kapital og tilskudd. Blant annet ble det gitt tilskudd for opphenging av «blåby-bannere» langs Vesterålgata for noen år siden. Blåbyen AS fikk også overdratt rettighetene til kommunens «blåby-design», som skulle brukes av lokale bedrifter i felles markedsføring.

Ingrid Husevåg var siste person som ble valgt til styreleder i Blåbyen AS, men hun trakk seg fra dette vervet i fjor. Ellers i styret satt nå Hege Steiro, Karl Einar Nordahl, Bjørn Heireng og Trond Arne Pedersen.

Blåbyen AS hadde ikke noe å gjøre med de andre selskapene som er slått konkurs i fjor, som Blåbyen Invest AS, Blåbyen Hotell og Blåbyen Eiendomsforvalting AS.