Planleggingen har vært i gang en stund allerede og mandag 24. oktober fikk Statens vegvesen mandatet fra Samferdselsdepartementet. Dette mandatet sier noe om hva som skal gjøres, hvor omfattende utredningen skal være også videre.