Vil lage ny rundkjøring

Krysset mellom Vesterålsgata og Kjempenhøy på Sortland vil bli en rundkjøring, dersom Statens Vegvesen godkjenner planene fra Sortland kommune. Dermed løser man en stor trafikkork i byen.

Slik mener Sortland kommune at den nye rundkjøringen bør bli, i krysset mellom Vesterålsgata og Kjempenhøyvegen. Krysset ligger rett nord for Vesterålskraft og vil gjøre et saftig innhogg i to eiendommer her. Rosa felt blir fortau.

Om Steinsvik gjennomfører planene om bygging av 100 nye leiligheter på Kjempenhøy, så vil trafikken i området øke betydelig. En ny brannstasjon på Nortura-eiendommen vil også bidra til flere biler i dette området. Det tvinger frem et bedre kryss opp mot Vesterålsgata og FV82, der det allerede i dag ofte er trafikkork. Derfor har Sortland kommune og Statens Vegvesen diskutert en ny løsning for trafikken her.

Krysset er allerede i dag nokså trangt og det har vært gjort utspill fra kommunen til den beboeren som har eiendom helt ut i vegkrysset. Slik planen nå er laget, vil det aller meste av plenen til Birger Fjærvoll forsvinne og fortauet komme nesten helt inn mot verandaen hans. Han blir imidlertid eneste beboer i området som vil merke store inngrep når rundkjøringa kommer. Her må nok Nordland fylke, som eier av FV82, enten ekspropriere tomtegrunn eller innløse hele boligen.

Den andre delen av rundkjøringa kommer på eiendommen til Vesterålskraft og gå helt opp til kanten av garasjebygget deres. Kraftlaget er imidlertid deleid av Sortland kommune, så dette vil neppe skape problemer med avståelse av grunn. Vesterålskraft bruker selv dette krysset daglig og har også interesse av at trafikkflyten blir bedre her.

Rundkjøringa blir trolig bygget etter moderne standard, som tilsier 7,5 meters bredde på bilfeltet inni sirkelen. Hele rundkjøringa vil dekke en diameter på 32 meter, pluss fortau og grøfter på begge sidene. Dermed blir det ganske mange kvadrat areal som skal til for å skape et trafikkmønster som vil flyte godt. Tre trafikkøyer vil også komme, for å skille kjøreretningene bedre.

Planen for Kjempenhøy rundkjøring er laget av Multiconsult for Sortland kommune, og sendes nå videre til Statens Vegvesen og Nordland fylke for godkjenning. Når vegarbeidet kan starte er litt usikkert, men dette må trolig uansett være på plass når den nye brannstasjonen er klar. Kostnadene er heller ikke klare, men dette må¨trolig uansett dekkes delvis av Sortland kommune og delvis av Nordland fylke, ettersom det her krysser en kommunal- og en fylkesveg.

Saksbehandler i Sortland kommune er Brynjulv Øverby, som er fagleder kommunalteknikk. Han påpeker at det er bedre med rundkjøring enn T-kryss, da statistikkene viser at det blir mindre ulykker i rundkjøringer. Han mener også at den ikke bør være for liten, ettersom dette vil gi mulighet for å holde større fart. Slik kjørefilene nå er skissert, betyr det at trafikken må ned til 35-40 km/t for å passere normalt. Planen gir også rom for alle store kjøretøy, som fint vil kunne svinge av i alle retninger gjennom den påtenkte rundkjøringen.