Samiske navn kommer

Politikerne i Sortland vedtok i forrige uke å ta i bruk et samisk parallellnavn på kommunen. Nå ønsker man at flere samiske stedsnavn blir tatt i bruk, over hele «Suorttà suohkan».

Bildet viser en del av de nye forslagene på samiske stedsnavn i Sortland kommune. Disse er skrevet i hvitt, men de «norske» navnene er skrevet med grått. Obs – ikke alle er plassert på riktig geografisk sted.

Vàrdobàiki samisk senter og navnekonsulent Ardis Ronte Eriksen gleder seg over at Sortland kommune har vedtatt det samiske parallellnavnet «Suortta suohkan» og skal ta dette i bruk. På vegne av navnekomiteen sendes det derfor over en liste med flere navn, der man ber kommunen legge disse ut til høring. Komiteen vil deretter komme med en konkret tilrådning, slik at det kan vedtas nye stedsnavn over hele Sortland kommune.

Da saken om kommunenavnet var oppe i kommunestyret ble det kommentert fra rådmannen at Sortland ikke vil bli en «samisk kommune», selv om man vedtar et parallellnavn. Flere representanter bemerket også at dette vedtaket ikke ville innebære noen større endringer og mange nye skilt. Spørsmålet er om det holder. Når man har sagt A, må man kanskje også si både B og C også, heter det jo i et kjent ordtak.

Noen av navnene som Samisk senter nå foreslår er følgende:

 • Guovvuotna for Godfjorden
 • Orjjesvuotna for Sørfjorden
 • Onavierda for Hognfjorden
 • Suorttànuorri for Sortlandsundet
 • Lidalàddi for Liland
 • Bivda for Bygd
 • Hodja for Oshaugen
 • Laddodievva for Lahaugen
 • Màdavierda for Melfjorden
 • Diphavierda for Djupfjorden
 • Rovdasàddu for Rødsand
 • Gernàssi for Kjerringnes
 • Gernàjohka for Kjerringneselva

Forslagene som nå lanseres har komiteen fått dels hos Inge Andersen som bor i Kanstadfjorden, og dels er noen hentet fra Just Quigstads bok fra 1928 med opptegnelse av samiske stedsnavn. Sortland tilhører sørligste område for tornesamisk dialekt, påpeker navnekomiteen. Dette er en dialekt som kommer fra Tornetresk og Karesuando i Nord-Sverige og Finland. Dette regnes som en del av nordsamisk, men er en variant og blanding mellom finnmarkssamisk og lulesamisk.

Spørsmålet er foreløpig åpent om dette vil bli egne vegskilt og og det kommer flere navn. Forslagene nå er spredt over hele kommunen, og dermed mener kanskje Vàrdobàiki samisk senter at Sortland skal vedta parallelle navn på alle plasser i «Suortta suohkan».