Vil lage 7 nye leiligheter

En av Sortlands mest ærverdige forretningsgårder skal nå bygges om til leiligheter, i deler av bygget. G. A. Ellingsen har hatt flere firma i det 100 år gamle huset.

Ellingsen leiligheter

Et av Sortland eldste forretningsbygg er den 100 år gamle gule Ellingsen-gården der det blant annet har vært reisebyrå i en årrekke. Deler av bygget har stått tomt i en tid og derfor vil man nå lage små leiligheter i 2. og 3.etasje opp mot den nye blå «Bakerigården».

-Markedet for kontorlokaler er nærmest ikke-eksisterende. Det synes derimot å være et marked for mindre leiligheter i Sortland sentrum, på ca 30 kvm. I stedet for å la bygget stå delvis tomt, ønskes det godkjenning for å lage 7 leiligheter i 2. og 3.etasje av den nordligste delen. Dette skriver Gunnar Klausen i sin søknad til kommunen, på vegne av Ellingsen leiegårder as.

Utvendig vil man ikke se noe særlig til at det blir leiligheter innvendig. Det eneste som må på plass er 2 nye takvindu. Ellers vil ombyggingen skje bak fasaden. På 80-tallet ble gården etterisolert og ny bordkledning ble lagt. Nå skal det etterisoleres litt innvendig, når de nye leilighetene bygges.

For å kunne gjennomføre dette prosjektet må kommunen innvilge flere dispensasjoner. Man må få fritak for heis, parkeringsplasser og lekeplasser. Etter dagens krav skal nye leiligheter ha dette som en del av byggekravene. Her er det imidlertid ikke nødvendig med livsløpstandard, mener utbygger, ettersom leietakerne trolig kanskje blir unge folk og i første rekke studenter. Også for å bevare mest mulig av det opprinnelige bygget, ønsker man dispensasjoner fra dagens byggekrav.

Bygget har i dag flere leietakere. Baren 1.etasje leier i den sørligste delen, mens reisebyrået og If forsikring er i den midterste delen. Alle disse er på gateplan, altså i 1.etasje. Deler av 2. og 3.etasje har stått tom i lengre eller kortere tid og gårdeier har gitt opp å skaffe leietakere til kontorformål.

Det er samme firma som eier «Bakerigården» ved siden av. Her er det overskudd på parkeringsplasser i forhold til regelverket og her er det også tatt hensyn til uteområde. Klausen-gruppen søker derfor om at kvartalet blir sett under ett, slik at det kan gis dispensasjoner for de nye leilighetene. På baksiden av gårdene skal det derfor være både lekeplass om friområde for de som leier i disse to byggene.