Øksnes satser på de unge

Ny barnehage i Alsvåg og ingen nedleggelse av skoler ennå, ble fasit i Øksnes kommunestyre i går. Det er godt nytt også for den nye skolesjefen, Johanne Jakobsen, som starter i jobben til høsten.

øksnes takker

Fornyelse i staben betyr at noen også må over i pensjonistenes rekker. Kommunalsjef for skole, kultur og barnehage, Erland Elvenes, fikk blomster og gode ord fra ordfører Karianne B. Bråthen under kommunestyrets møte. Det gjorde også fra venstre Asbjørn Johansen (tidligere kommunalsjef), Einar Ellingsen (avtroppende kommunalsjef teknisk) og Eirik Rødsand (hovedtillitsvalgt Fagforbundet). Foto: Øksnes kommune.

Politikerne i Øksnes drøftet flere saker om økonomien under sitt møte tirsdag. Skolestruktur er ofte et sted man kan kutt for å spare penger. Det var derfor antydet å legge ned Strengelvåg skole og se på samkjøring mellom Sommarøy og Myre skole, pluss flytte ungdomstrinnet fra Alsvåg til Myre. Politikerne ville ikke være med på dette og utsatte saken til høsten. Det betyr trolig at Strengelvåg vil beholde sin skole i alle fall et år til.

En annen sak som vakte mer debatt, var forslaget om nybygg for barnehage i Alsvåg. Ordfører Karianne B. Bråthen (Ap) påpekte at tiden er inne for ny barnehage i Alsvåg nå. -Alsvåg trenger ikke bare en ny barnehage, men de fortjener også en. Vi har snakket om dette i ti år og nå er det tid for handling, sa hun og fikk flertallet med seg.

Geir Rognan (Øksnes Tverrpolitiske Liste) foreslo å utsette behandlingen av saken til høsten, og etter at en strukturdebatt rundt skoler og barnehager har vært gjennomført. Dette forslaget fikk støtte fra Høyre og Frp, men altså ikke flertall.

Når kommunalsjef Erland Elvenes nå altså overlater jobben for skole, kultur og barnehage til Johanne Jakobsen, så er det altså flere utfordringer i vente. Barnehager og skoler skal betales over det kommunale budsjettet og blir derfor ofte også vurdert i økonomiske sammenheng. Politikerne i Øksnes ser imidlertid ut til å ville strekke seg langt for å gi de unge et best mulig tilbud.

SSB (Statistisk Sentralbyrå) har nettopp lagt frem nye prognoser (gjettinger) for utviklingen i folketallet fremover. Øksnes har i dag 4.529 innbyggere og om SSBs folk får rett, vil folketallet øke til 4.700 i år 2040. Dette er selvsagt bare en antakelse, og man sier mulighetene er til stede for en tilbakegang (4.400) eller langt større økning (5.200). Det mest sannsynlige er likevel en viss økning i årene fremover, og det betyr jo større behov for skoler og barnehager i Øksnes.

Ny kommunalsjef for denne sektoren begynner altså til høsten. Johanne Jakobsen (48) er i dag rektor ved voksenopplæringa i Sortland og har tidligere vært rektor ved Jennestad skole. Hun kommer opprinnelig fra Senja, men har bodd i Vesterålen siden hun var 16 år. Jakobsen er utdannet lærer, og har jobbet 16 år i skoleverket i Sortland og Hadsel.

Da politikerne var samlet til møte nå benyttet ordføreren anledningen til å takke noen av de som går av med pensjon. Eirik Rødsand har vært ansatt i 25 år i Øksnes kommune og 20 av dem som hovedtillitsvalgt for Fagforbundet. Einar Ellingsen har vært 36 år på teknisk etat og Asbjørn Johansen har vært teknisk sjef og brannsjef med 21 års fartstid i Øksnes kommune. Erland Elvenes har vært enhetsleder skole, kultur og barnehage, men også assisterende rådmann. Han har jobbet 10 år i Øksnes kommune. Rosende ord og blomster fra ordfører ble tildelt alle fire.