Studietur til naboene

Kanskje trenger man ikke reise langt for å få nye impulser og nyttig kunnskap. Næringsavdelinga i Bø tok forleden turen til Blokken i Sortland, og mener det var en nyttig reise.

Bø næringsetat

Den nye kultur og næringsetaten i Bø la en studietur til Blokken forleden, og på bildet ser vi en blid gjeng med fra venstre kultur- og næringssjef Kine Anette Johnsen, Katie Hanken, Julie Willumsen, Linda Sommerseth, Tor Andersen og Rune Eriksen (foto: Bø kommune).

Den nye kultur- og næringsetaten i Bø kommune startet uka med å dra til Blokken for å ha arbeidsseminar. Det ble et godt opplegg der man gikk igjennom de kommunale planer og vedtak som ligger til grunn for etatens arbeid. Man startet også arbeidet med ny strategi for kommunikasjon i Bø kommune, en bestilling som kom i kommunestyret før jul. Dette forteller etaten selv på Bø kommunes Facebook-side. Nytilsatt næringskonsulent, Åsa Elvik, er ikke tiltrådt stillingen ennå og var ikke med på studieturen denne gang, men etatsjefen selv, Kine Anette Johnsen, ledet seminaret.

Som en del av turen tok bøfjæringene seg også tid til å besøke Blokken Skipsverft AS og opplærings- og visningssenteret «Akvakultur i Vesterålen» (AiV). Blokken Skipsverft har over 100 år historie som verft og båtbygger. Nå er de igjen begynt å bygge fiskebåter, og om ikke lenge skal de også sette i gang arbeidet med å bygge en ny båt med tilholdssted i Bø. Fra bedriften gav Anders Stoltz-Rasmussen omvisning og orientering. Han var både glad og stolt over den positive utviklingen ved Blokken Skipsverft As. Han hadde mye kunnskap om lokale båter, og kunne blant annet fortelle at fiskeflåten i Bø i mange tiår var deres største kunder.

Delegasjonen var selvsagt også på besøk hos Akvakultur i Vesterålen (AiV), som var den nyansatte kultur og næringssjefens tidligere arbeidsgiver. Her har hun faktisk fått en båt oppkalt etter seg. Senteret i Blokken gir et godt og faglig riktig innblikk i moderne oppdrett i området. Det ble et flott besøk med tur på merdekanten og omvising i utstillingene. Marte Sørbø Hoholm og Lasse Harr tok godt imot bøfjæringene på vegne av AiV.

Akvakultur i Vesterålen er et visningsanlegg for havbruk som passer for hele familien. Her kan man bli med «MS Kine Anette» på båttur ut til laksemerden. Det er flotte utstillinger i Gladbrygga om moderne havbruk. Krypetunell for barn, dataspill, fôrutstilling, filmer og et 12 meter langt glasskart som med lys viser oppdrettsnæringa i Nord-Norge. Garderober med bekledning og sikkerhetsutstyr. Et eget lite fiskeutsalg med lokale produkter som røkt ørret og laks har man også, der alle får en liten smakeprøve.

Det er viktig å spise lokal mat, så på turen hjem stoppet Bø-delegasjonen hos Sigerfjord Fisk og kjøpte med seg rakfisk. Den kan så absolutt anbefales, slår delegasjonen fast. Litt uvant kanskje, men gruppen var enige om at fisken var helt nydelig. Kine Anette Johnsen er kultur- og næringssjef i Bø kommune, mens Åsa Elvik snart tiltrer som næringskonsulent. Rune B. Eriksen er prosjektleder for næringsutvikling i Bø. Det var i førjulsmøtet at de folkevalgte i Bø vedtok å samkjøre deler av administrasjonen i en ny etat. Kultur, næring og landbruk slås sammen til en ny enhet. Ansvaret for folkehelsearbeidet ble også lagt til den nye kultur- og næringsetaten.

Næringsavdelinga i Bø viser med sitt Blokken-seminar at man ikke trenger å reise langt for å ha et nyttig og inspirerende seminar, og dermed unngå store kostnader og lang tidsbruk. Kanskje et tips både for andre offentlige etater og større bedrifter, som gjerne legger turen utenlands eller til store byer.