Miljøflåten vekker oppsikt

Nordlaks og Holmøy er Vesterålens store oppdrettere av laks. Deres nye felles prosjekt er «miljøflåten», som skal fjerne lusa fra laksen. Prosjektet vekker nå stor interesse i hele bransjen.

Frisk laks uten lus er ønskemålet.

Nordlaks og Holmøy ønsker frisk og lusefri fisk, slik Renate Gjessing ved Nordlaks her viser frem (foto: Marius Fiskum). Derfor satser man nå titalls millioner på et nytt prosjekt, for å ta knekken på lakselusa.

Vesterålnytt har tidligere skrevet om selskapet Miljøflåten as, der Nordlaks as og Eidsfjord Sjøfarm as (Holmøy Maritime as) har investert 10 millioner hver. I dag ble lekteren sjøsatt hos A. Olufsen Ship og Offshore i Haugesund. Den skal så rustes ut med maskiner og utstyr som er nokså enestående innen norsk oppdrett. Deretter kommer lekteren nordover og skal veksle mellom de ulike anleggene til Nordlaks og Holmøy.

-Vi håper denne maskinen vil være på plass i august, sier daglig leder i Nordlaks, Inge Berg til kyst.no. Nordlaks-sjefen opplyser at de registrer varierende lusetall på deres lokaliteter, og ser en økende motstandskraft når det gjelder kjemiske behandlinger. Derfor venter han spent på at selskapet skal få nymaskinen på plass. -Vi har gått sammen med Eidsfjord Sjøfarm i kjøp av «Optilicer» og skal bruke denne for å få bukt med lusa, forteller han.

Lakselusa fjernes her ved hjelp av temperert vann, hvor fisken føres kontrollert gjennom et spesialutviklet kar. Det er selskapet Seaside som har utviklet teknologien, som de mener muliggjør effektiv, miljøvennlig og skånsom avlusing av laksefisk. Dette skjer i en kontinuerlig prosess med stor kapasitet og uten utslipp. Prosessvannet blir nemlig filtrert og lusene destrueres. Metoden er fri for kjemikalier og har ingen øvrige utslipp.

Lus er et av oppdrettbransjens største problem, og derfor prøver man stadig nye metoder. Såkalt rensefisk er en metode, der leppefisk og rognkjeks svømmer sammen med laksen og spiser lus direkte av fiskeskinnet. Effekten av dette er bra, men likevel ikke god nok til at man blir kvitt problemet. Ennå produseres det ikke nok rensefisk, men de siste to årene er det blitt fart også i oppdrett av rognkjeks. Akkurat nok svømmer millioner av rognkjeksyngel og gjør seg klare til innsats som lusespisere.

Likevel er bransjen mest opptatt av å finne alternative løsninger. Alt fra laserkanoner til høytrykksvaskere blir nå prøvd ut, sammen med andre innretninger. Ennå har ingen kommet opp med den ultimate løsningen, som virkelig fjerne problemet effektivt. Nordlaks har ellers tatt i bruk såkalte «luseskjørt», der man senker ned en duk rundt mærene for å begrense luseplagen.

Lakselus lekter

Lekteren som blir Miljøflåten er 32 meter lang, 14 meter bred og veier 150 tonn. Torsdag ble den sjøsatt ved  A. Olufsen Ship & Offshore i Haugesund. I løpet av neste uke skal lekteren, som har egen fremdrift, sette kursen for Solstrand verft i Tomrefjord for utrustning og ferdigstilling. 30 personer har jobbet med prosjektet i 2 måneder nå hos verftet Olufsen Offshore.

Nå går man altså videre og investerer tungt i ny teknologi, ved «Miljøflåten». Her skal laksen tas inn for behandling, så skånsomt som mulig, før den slippes direkte tilbake igjen i oppdrettsnota. Forhåpentlig har da det mest av lusa sluppet taket og fanges opp av renseanlegget. Til høsten vil man begynne å se resultatene av dette i Vesterålen, når lekteren er på plass. Firmaet har søkt etter 2-3 ansatte i første omgang, som skal jobbe dagtid på Miljøflåten. Senere blir det aktuelt å øke bemanningen for å kunne jobbe skift gjennom hele døgnet.

Inge Berg åpner muligheten for at man også kan betjene andre oppdrettere, dersom effekten blir så god som man håper med Miljøflåten. Målet er likevel primært en kraftig reduksjon i bestanden av lakselus i oppdrettsanleggene til Nordlaks og Eidsfjord Sjøfarm omkring Lofoten, Vesterålen og Senja.