Vil kutte to skoler

Både Sommarøy og Strengelvåg kan miste sine barneskoler, slik at elevene blir busset til Myre. Øksnes kommune håper å kunne spare 2,2 millioner på driften ved dette tiltaket.

Skolebussen må kjøre elevene fra Sommarøy over Myrevågen hver dag, dersom barneskolen bli lagt ned. Det samme gjelder fra Strengelvåg (arkivfoto).

Selv om Øksnes er den kommunen i Vesterålen som bruker minst antall kroner pr elev, så vil man spare inn 2,2 millioner ved å legge ned skolene på Sommarøy og Strengelvåg. Da må elevene busses til Myre, hvor det blir satt opp brakkerigg inntil ombygging er ferdig. Alsvåg skole fortsetter som før.

Dette er forslaget som fremmes for hovedutvalget for skole og kultur, når de møtes på kommende tirsdag. Forslaget har allerede skapt stor debatt i Øksnes, der både foreldre og ansatte i skoleverket mener forslaget fra rådmannen er feil.

Ved å slå sammen Myre og Sommarøy skolekretser til en felles krets, kan de ca 100 elevene flyttes til Myre skole. Dette vil trolig kunne gi innsparing i driften på 750.000 kroner årlig. Om man så tar de 40 elevene fra Strengelvåg også inn til Myre, kan besparelsen bli 1,5 millioner i tillegg.

Øksnes kommune bruker 126.000 kroner årlig pr elev i barneskolen. Andøy bruker 150.000 og Bø 157.000 kroner pr elev. Øksnes drifter sine skoler billigst i Vesterålen og ligger faktisk under Sortland også. Likevel håper man nå å kutte kutte 2,2 millioner årlig.

Myre skole er imidlertid ikke klar for å ta imot 140 nye elever. Bygningsmessig må det gjøres betydelige grep. Dessuten må det anskaffes brakker, eller moduler som det kalles i sakspapirene, som betyr opp mot en million kroner i investering.

-Basert på siste års erfaringer samt gjennomgang av nærskoleprinsippet, vurderes det at Myre og Sommarøy kan etableres som en varig felles skolekrets. I tillegg overføres elever fra Strengelvåg skole til Myre ved oppstart skoleåret 2018, skriver kommunalsjef for skole og kultur, Lill Sørensen, i sin saksutredning.

Arealbehovet for skoleformål kan løses ved å bruke skolebygget på Sommarøy til deler av undervisningen i f.eks 1.-3.klasse og SFO. Om kulturskolen, voksenopplæringen og flyktningetjenesten skal bruke Sommarøy skoles lokaler, må disse ombygges for kanskje 360.000 kroner.

-Jeg skulle ønske jeg kunne si at vi var der at vi kunne vurdere skolestruktur ut fra pedagogiske og faglige hensyn, men der er vi ikke nå. Vi må kutte. Spørsmålet er hvor, sykehjemsplasser eller skoler, er kommentaren fra ordfører Karianne Bråthen til nettavisen VOL.

Hun påpeker at politikerne nylig valgte å ikke øke inntektene ved å innføre eiendomsskatt. Utgiftene kommer, mens inntektene blir for små. Nå blir det svært vanskelig å sy sammen budsjettet for 2018, uten å gjøre de store kuttene som foreslås for skolesektoren.

-Dette er rett og slett skammelig. Jeg har forståelse for at kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon, men jeg har null forståelse for at det er ungene våre som skal betale for det, sier FAU-leder ved Sommarøy skole, Tone Guldbjørnsen, til nettavisen VOL.

Hovedutvalg for skole og kultur skal altså drøfte saken på tirsdag, mens den nok går videre til både formannskap og kommunestyre før det er endelig avgjort om noen skoler blir lagt ned.