Vil kutte for seniorer

Personalsjefen i Sortland kommune vil kutte ut alle særtiltak for seniorer, altså ansatte over 62 år. I stedet skal det komme en «livsfaseplan», som ikke er knyttet til alder.

Politikerne i Sortland får nå en sak på bordet som gjelder eldre arbeidstakere. Flere av politikerne og rådmannen er selv omkring 60 år (arkivfoto).

Personalsjef Brita Kleivan (49) i Sortland kommune foreslår å kutte ekstra ferie og penger til eldre arbeidstakere. Hun vil i stedet ha en plan for tilstedeværelse for de ansatte, der man fokuserer på nærvær i stedet for fravær.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo (57), varaordfører Karl Erling Nordlund (60) og Christoffer Ellingsen (66) er sentrale når administrasjonsutvalget i Sortland møtes på tirsdag. Da får de kanskje også følge av rådmann Randi Gregersen (61). Alle er altså omkring 60 år, men et par «ungdommer» møter også.

Saken som skal drøftes er altså forslaget fra personalsjefen om å kutte ut ekstra tiltak for de ansatte i kommunen som er 61 år eller eldre. Brita Kleivan har ledet en gruppe som har sett på disse tiltakene og om de har noen effekt. Gruppen mener tiltakene bør kuttes ut.

-Seniortiltakene bør fases ut i løpet av en 3-5 års periode. Innen 3 år skal en livsfaseplan være på plass, med en verktøykasse med virkemidler for ledere til å kunne forebygge, tilrettelegge og utvikle, skriver Kleivan i sin saksutredning til Adm.utvalget.

Tiltakene som kan forsvinne er en ekstra ferieuke. Alle arbeidstakere i Norge over 62 år har rett til en 6. ferieuke, men Sortland kommune har lagt til enda en friuke. Denne 7. ferieuka har de fleste ansatte over 62 år benyttet seg av, og nå kan den forsvinne.

Sortland kommune har også stilt med et tilskudd på opptil 20.000 kroner for sine seniorer. Disse pengene skal normalt gå til tilrettelegging på arbeidsplassen, flexitid, fysisk aktivitet og andre tiltak for å lette arbeidshverdagen.

Målet har vært å holde de ansatte i jobb etter 62 år, og hindre at de velger å ta ut AFP (førtidspensjon). Om alle ansatte som kan ta ut AFP i 2020, gjør det 100%, så vil dette koste Sortland kommune opp mot 20 millioner året.

Den ekstra ferieuken har kostet kommunen opp mot 580.000 kroner i året, for å dekke inn vikarer og tapt produktivitet.

Det er altså store summer man snakker om når det gjelder pensjon, lønn og ferie for de kommunalt ansatte. Her mener HR-sjefen og hennes gruppe at kommunen kan få større effekter og mindre kostnader om man retter fokus mot arbeidstakerne gjennom hele livsløpet. Sortland kommune har nær 1.000 ansatte og det er 120 over 60 år. Gruppen 50-59 år teller 280, så det er denne ganske store gruppen som vil merke endring i tiltakene.

-Seniorene vil jobbe lenger, de gleder seg hver dag til å gå på jobb og følelse av mestring øker med alderen. Disse holdningsendringene vil gi et grunnlag for at vi kan fokusere på annen innsats enn kun et tiltak for noen i en bestemt aldersgruppe, påpeker HR-sjef Kleivan og inviterer politikerne til debatt om saken.