Kjempenhøy godkjent

Prosjektet til Kjempenhøy Boliger as (Steinsvik Hus) ble torsdag endelig godkjent av kommunestyret i Sortland. Dette omfatter utbygging av 94 boenheter fordelt på 4 blokker med varierende høyder. Byggene kommer på fyllingen som er anlagt utenfor Kiwi.

Protestene fra Sortland eldreråd, Boligstiftelsen og beboerne i Sjøgata omsorgssenter ble ikke hørt denne gangen heller. Fra partiet Rødt ble det fremmet forslag om å imøtekomme protesten, men dette fikk bare 4 stemmer.

Noen mindre justeringer ble imidlertid vedtatt. Kommunestyret vil at Steinsvik skal betale sin andel av vegen opp Kjempenhøy, og krysset mot Vesterålsgata. Statens Vegvesen har krevd at dette må være utbedret før de nye leilighetene bygges.

Sortland kommunestyre påpeker i sitt vedtak at det er en vesentlig endring av planene, fra den første skissen ble lagt frem. Da snakket man om 60-70 leiligheter, mens det nå altså er 94 som skal bygges.

Striden i forkant av møtet gikk på plasseringen og utformingen av den største boligblokken. Denne blir på 7 etasjer på høyeste punkt, og den vil ligge svært nær omsorgsboligene i Sjøgata. Disse vil derfor få mye reduksjon i utsikten og mindre sol enn i dag.

– Eldrerådet finner plasseringen av denne blokka som forkastelig. Den fremstår som hensynsløs overfor beboerne i eldreboligene, skrev leder av Sortland eldreråd, Mai-Helen Walsnes, i et skarpt brev til kommunen.

Politikerne i Sortland kommunestyre tok ikke hensyn til klagene og godkjente altså den reguleringsplanen som Steinsvik Hus har lagt frem. Dermed kan det blir byggestart om ikke lenge for den første blokka, ettersom fyllingen allerede er plass.