Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Underslo penger

En mann fra Hadsel er dømt til 90 dagers fengsel for å ha underslått penger fra to personer han var hjelpeverge for. Pengene ble blant annet brukt til en bil og misbruket pågikk i 3 år.

En hjelpeverge skal hjelpe sin klient med å passe på egen økonomi og sikre at vedkommende forvalter sine penger riktig. Når dette tillitsforholdet brytes, regnes det som grov utroskap.

Strafferammen for dette er inntil 6 års fengsel i særlig alvorlige tilfeller. Det var ikke saken fra Hadsel.

Mannen fra Hadsel på nær 70 år har imidlertid erkjent sin brøde og han har betalt tilbake pengene han overførte til seg selv. Dermed lot Vesterålen tingrett formildende forhold telle med, slik at straffen nå bare ble 90 dagers fengsel.

I tillegg til at mannen kom med tilståelse og betalte tilbake, har han også godtatt at retten avgjorde forholdet som «enedommer-sak». Det betyr en enklere saksbehandling i retten og sparer både tid og penger for Vesterålen tingrett.