Må utbedre skolebygg

Politikerne i Hadsel må torsdag avgjøre hvordan man vil utbedre Stokmarknes skole. Flere alternativ ligger på bordet og det er ganske store sprik i regnestykkene fra rådmannen. Det er satt av 150 millioner i budsjettet til dette.

Billigste løsning kommer da også på nettopp ca 150 millioner, mener rådmannen. Da blir det nye klasserom for ett trinn, renovasjon av F- og H-blokk, rivning av musikkrom, personalrom, bibliotek, basseng og gymsal 2. Dessuten kommer renovering av F-, H-, G-blokk (glasshus), pluss gymsal 1 og A og B-blokk (barneskolen).

I dette alternativet vil det komme et nybygg av cirka 1.800 kvadratmeter. Her ligger man ca 50 millioner under det dyreste alternativet.

Mest penger vil gå med i varianten der man sanerer musikkrom, personalrom, bibliotek, gymsal 1, basseng samt gymsal 2, samt F-, H-og G-blokkene. Med renovering av barneskolen og nybygg på ca 4.100 kvadratmeter, ender man opp med en kostnad på 197 millioner kroner.

Et litt rimeligere alternativ er å beholde klasserom i bygg F og H, mens spesialrom, arealer for personal og administrasjon bygges nytt. Her må det bygges nytt for ett klassetrinn. Nybygget blir på ca 2.900 kvardatmeter og da ender kostnaden på 195 millioner kroner.

Fjerde alternativ er at det bygges nye arealer for allment læringsareal, mens bygg F og H renoveres og bygges om for spesialrom og arealer for personal og administrasjon. Kostnaden for dette ender på 173 millioner.