Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Nord-norsk Fiskarlag

Nordland fylkes fiskarlag foreslår at det blir en omorganisering, slik at fiskerne deles inn i bare 3 avdelinger. Ett fiskarlag i sør, et for «Fiskebåt» og et i nord som samler Nord-Norge.

Utsendingene til årsmøtet fra Sortland, Bø og Andøy stemte imot dette forslaget, men det ble likevel vedtatt med 31 mot 13 stemmer. Forslaget går nå videre til behandling ellers i organisasjonen.

Om dette blir gjennomført forsvinner altså Nordland fylkes Fiskarlag som egen avdeling. Årsmøtet gjenvalgte Jan Fredriksen fra Bø som leder. Han går nå inn i sin tredje periode.

Kjell Bjørnar Bakken fra Bodø ble gjenvalgt som lagets nestleder og et nytt styremedlem er Alfinn Hansen fra Vågan. Stig Atle Sivertsen, Bodø, Gudmund Sture Rognan, Øksnes og Ove Jonny Måsøy, Brønnøy, ble alle gjenvalgt til styret for en ny periode.

Så er altså spørsmålet hvor mange flere styrer det skal velges i Nordland fylkes fiskarlag, før man kommer sammen i et felles lag for hele Nord-Norge.