Kan miste båtrute

Rutebåten i Øksnes vestbygd kan bli kuttet ned, slik at den ikke vil anløpe Skjerfjorden. Om dette blir vedtatt, vil alle passasjerer bli nødt til å bruke Myre som utgangspunkt.

Fiskeværet Skipnes er en turistbedrift som vokser og nærmer seg 2 millioner i omsetning. Mange av kundene kommer med hurtigbåten via kaia i Skjærfjorden (arkivfoto).

Forslaget som nå ligger på bordet kommer fra fylkesrådet i Nordland, som har sett på mulige innsparinger for hurtigbåter og ferjer i fylket. Båtruta i Øksnes vestbygd står nå trolig foran kutt som vil merkes av lokalbefolkningen.

Smines vil bli utelatt som anløpssted i fremtiden. Passasjergrunnlaget her er for lite, selv om det bare anløpes når noen ber om dette.

Forslaget innebærer også at Skjerfjorden blir kuttet, slik at båten bruker kun Myre som base i fremtiden. Dette forslaget skal nå ut på høring, og det er allerede kommet negative reaksjoner fra lokalt hold.

Hurtigbåten i Øksnes vestbygd hadde 17.358 passasjerer i 2014. Driften koster fylkeskommunen vel 9 millioner kroner i årlig tilskudd. Hvor mye man eventuelt sparer på de nye kuttene er ikke kjent. Trafikktallene er heller ikke gjennomgått.

-Dette er en veldig dårlig idé. For oss som driver Fiskeværet Skipnes vil det være krise. Vi har har stor trafikk fra Skjerfjord, og har flere ganger opplevd at folk blir stående igjen på kaia fordi de ikke får plass på båten, forteller styreleder Torgrim Rørtveit i Fiskeværet Skipnes til nettavisen VOL.

Det er særlig den gode parkeringsplassen i Skjærfjorden som er viktig, når turister skal ut til øyene. Dette mangler på Myre. Dessuten er avstanden kortere å kjøre fra Sortland til Skjærfjorden, enn ut til Myre.

Saken er imidlertid ikke avgjort og lokale myndigheter og andre interessenter kan nå gi sine uttalelser. Fylkesrådet skal deretter gå igjennom disse, før man lager en innstilling til fylkestinget. Her blir det både hurtigbåter og ferger med i regnestykket. Ferga Melbu-Fiskebøl blir ikke særlig berørt av forslagene denne gang.