Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Vil kutte lokale skatter

Innbyggerne i Andøy, Hadsel og Sortland kan spare 1.500 kroner i eiendomsskatt, dersom Siv Jensen får vedtatt det budsjettet hun har lagt frem. Hun vil sette nytt tak på skatten fra 2020.

Finansminister Siv Jensen (FrP) vil senke taket på eiendomskatten (Foto: Regjeringen/Rune Kongsro).

Andøy og Hadsel har allerede maksimal sats på eiendomsskatten med 7 promille av taksert verdi. Sortland ligger på 6,8 promille. Dette utgjør et sted omkring 5.000 kroner i årlig skatt for en bolig på 120 kvadrat.

I forslaget til statsbudsjett for 2019 er det nå foreslått å senke taket for eiendomsskatt til 5 promille. Dette betyr at innbyggerne i Hadsel vil spare ca femten hundre kroner i året, mens det i Andøy og Sortland blir litt lavere beløp som kuttes.

-Det er et skritt i riktig retning å redusere den maksimale skattesatsen på eiendomsskatt fra syv promille til fem, men vi hadde håpet at regjeringen gikk lenger, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å senke maksimal skattepromille for eiendomsskatten på bolig fra 7 til 5 promille. Dette fører til reduksjon i eiendomsskatt i 64 kommuner, men forhindrer ikke at mange flere kommuner kan øke eiendomsskatten på bolig.

Skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer i Sortland kommune er i 2018 satt til 6,8 promille av takst, med et bunnfradrag på kr 250.000 pr. boenhet. Skattesatsen for næringseiendommer er på 7 promille. Andøy og Hadsel har begge maksimal stas.

Huseierne har beregnet skatten for en bolig på 120 kvm. Da finner man at skatten er 5.525 kroner i Hadsel, 4.949,- i Andøy og 4.651,- i Sortland. Om Siv Jensen får vedtatt de nye reglene, betyr det at kommunene må senke satsen til 5 promille.

En tilsvarende bolig i Hadsel sparer da 1.579 kroner i året, mens besparelsen i Andøy blir 1.414,- og 1.231,- i Sortland. Har man en bolig eller eiendom på mer enn 120 kvadrat, som mange kanskje har, så vil besparelsen altså bli betydelig høyere.

På den annen side betyr også dette at kommunene her vil tape skatteinntekter. Hvor mye dette blir er ikke klart, men det vil trolig være snakk om flere millioner både i Hadsel og Sortland.

Øksnes har nettopp vedtatt å innføre eiendomsskatt, mens det i Bø ennå ikke er kommet. Begge disse kommunene kan altså fortsatt øke skatten, opp til den nye grensen på 5 promille av taksert verdi av eiendommen.

I dag har 213 kommuner med eiendomsskatt på bolig en skattesats på mellom 2 og 5 promille. Hvis alle kommunene som i dag har eiendomsskatt på bolig justerer satsen til 5 promille, innebærer det en økning i eiendomsskatten på folks hjem med 3 milliarder kroner. Det viser beregninger gjort av Huseierne, basert på KOSTRA-tallene fra SSB.

I tillegg kan 132 kommuner som foreløpig ikke har innført eiendomsskatt på bolig gjøre det innenfor innstrammingen regjeringen foreslår, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.