Uråd å få gi råd

Tidligere rådmann i Sortland, Rolf M. Lossius, får ikke lenger være fullmektig i saker mellom kommunen og private aktører. Det blir uråd både for han selv eller firmaet å føre slike saker selv.

Tidligere rådmann i Sortland, Rolf M. Lossius, er nå rådmann i Evenes kommune og får da ikke stå som fullmektig i saker i Sortland (arkivfoto).

Sittende rådmann i Sortland, Randi Gregersen, har nå skrevet brev til forrige rådmann, Rolf M. Lossius og hans firma Alpha Konsulent AS. Her slår hun fast at kommunen vil avvise alle henvendelser der han eller firmaet opptrer som fullmektig på vegne av andre i saker med kommunen.

-Jeg presiserer imidlertid at dette ikke er til hinder for at Rolf Lossius gir råd og bistand til klienter, men det betyr at han ikke kan opptre på vegne av klient overfor Sortland kommune. Dette innebærer at fremtidige henvendelser fra Lossius som fullmektig vil bli returnert fra kommunen med henvisning til dette brev, slår Randi Gregersen fast.

Kommunen vil da sende med orientering om at parten selv eller annen fullmektig for parten må henvende seg til kommunen. Hun påpeker at for selskapet Alpha Konsulent AS så gjelder det andre vilkår, ettersom det kun er en myndig person, ikke et juridisk selskap, som kan opptre som fullmektig på vegne av andre.

Rådmann Gregersen har fått støtte for sitt syn både hos kommunens egen advokat, Knut Erik M. Harjang, og hos advokat Kristine Røed Brun hos KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon).

Rolf M. Lossius startet eget firma og selskapet Alpha Konsulent AS, etter at han gikk av som rådmann i Sortland. Han har senere ført flere kontroversielle saker mot kommunen der private interesser har vært i fokus. Vegkrysset på Strandskog er en av disse sakene. Massetaket på Kringelen er et annet, samt etablering av ny Kiwi-butikk med Kystvakta. Lossius er også engasjert i saker i Øksnes.

I en generell kommentar til pressen kvitterer Lossius med undring over reaksjonen i rådhuset: -Alpha Konsulent AS stiller seg undrende til beslutningen som Sortland kommune nå velger å nekte Rolf M. Lossius å være fullmektig på vegne av sine kunder i pågående og eventuelt nye saker. At kommunen i sin vurdering tillegger Lossius så stor autoritet at det vil påvirke saksbehandlerne i Sortland kommune, tar man til etterretning.

Å prøve avgjørelsen til kommunen rettslig vil være for kostnadskrevende for et lite nyopprettet firma mot kommunes ressurser, og man velger å ta avgjørelsen til etterretning, skriver Rolf M. Lossius i sin kommentar.

Dermed tyder mye på at Lossius for fremtiden blir en mer tilbaketrukket rådgiver, og ikke den frontfiguren han har vært i de nevnte sakene. Han fortsetter uansett som rådmann i Evenes. -Nå velger Sortland kommune å gjøre det mer krevende for næringslivet å videreføre prosessene. Hvorfor kommunen ønsker å ramme næringslivet på denne måten, forstår ikke jeg, sier Lossius. Alpha Konsulent AS er glad for at mange av kundene fortsatt ønsker å få bistand gjennom rådgivning inn mot kommunen fra firmaet.